skingbranding-banner

Rybník U Rákosníčka


Soukromý revír rybník U Rákosníčka leží v Moravskoslezském kraji nedaleko Orlové a Karviné. Soukromý revír rybník U Rákosníčka je malebná nádrž, na které naleznete klid a pohodu. Rybník U Rákosníčka je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Rybník U Rákosníčka tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

Prostředí okolo soukromého revíru rybník U Rákosníčka nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo rybníku roste hustá vegetace, která rybářům poskytuje ty nejlepší podmínky pro odpočinek a pohodový rybolov. Navíc břehy okolo soukromého revíru rybník U Rákosníčka jsou příjemně kamenité a je z nich velice dobrý přístup až k vodě.

Na soukromém revíru rybník U Rákosníčka si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Na revíru rybník U Rákosníčka mohou rybáři lovit 24 hodin. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

Rybník U Rákosníčka je velice dobře zarybněn. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit nádherné kapry, amury nebo jesetery. Nechybí ale ani dravé ryby! Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

O revíru

Rozloha: 1,5 ha

Kraj: Moravskoslezský

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek:

Povolenka na od 7-19 hod (chyť a pusť) 190 Kč
Povolenka na 24hod (chyť a pusť) 250 Kč
Povolenka na 24hod (1 ryba) 290 Kč
Povolenka na víkend (chyť a pusť) 420 Kč
Povolenka na víkend (1 ryba) 490 Kč
Týdenní povolenka (chyť a pusť) 990 Kč
Týdenní povolenka (2 ryby) 1190 Kč
Roční povolenka (10 ryb) 3990 Kč

Poznámka: Pro rybáře do 15 let jsou připraveny povolenky za zvýhodněné ceny!

 

Pravidla lovu:

Oprávnění k rybolovu

Lov ryb na rybníku Míčovec, U Rákosníčka, U staré vrby, Za starou vrbou  smí provozovat pouze osoby vlastnící platnou povolenku na tento rybník, vydanou Zájmovým spolkem rybářů IČ: 03607658 zapsán ve spolkovém rejstříku pod sp .zn. 13881 vedeného u Krajského soudu v Ostravě. Povolenky jsou na jméno a jsou nepřenosné.

 

Způsob lovu:

Osoba oprávněná k rybolovu dle odstavce I. tohoto řádu smí k rybolovu používat:

 • nejvýše dva pruty (udice) děti do 15let na jeden prut (udice) při lovu dravých či nedravých ryb, každý nejvýše se dvěma návazci s jednoduchými háčky
 • lov ryb je povolen pouze ze břehu
 • rybolov mládeže je povolen na jeden prut
 • přívlač je povolena na jednoduchý háček, dvojháček
 • zákaz používání srkaček a trojháčků
 • používání trojháčků je povoleno pouze při lovu sumce (bójka)
 • povoleno pouze používání tyčových bójek
 • po dohodě lov z loďky za příplatek (víkend 150,- nebo týden 300,-). Z loděk je povolena přívlač – jednoduchý háček, dvojháček

 

Doba hájení

 • Od 1.1. do 15.6. jsou hájeni: štika obecná.
 • sumec velký – nehájen
 • celoročně jsou hájeny: tolstolobik, candát obecný, koi kapr, koi karas, kapr americký velkoústý („bafalo”), jeseter, úhoř říční, mník jednovousý,sumec bílý a všechny druhy všeobecně chráněných živočichů.

 

Chování při lovu

 • Při lovu musí rybář být přítomen u prutů.
 • Každý rybář je povinen udržovat u rybníka pořádek, veškeré odpadky musí po skončení rybolovu odnést či uložit na místo k tomu určené.
 • Rybáři s platnou povolenkou jsou povinni kontrolním orgánům (osoba pověřená Zájmovým spolkem rybářů IČ: 03607658 zapsán ve spolkovém rejstříku pod sp .zn. 13881 vedeného u Krajského soudu v Ostravě.) na vyzvání předložit platnou povolenku, prokázat dodržování rybářského řádu, umožnit nahlédnutí do osobního vozidla, batohu či lednice a v případě potřeby poskytnout podporu a pomoc.

 

Roční povolenka

 • U ročních povolenek, si může rybář ponechat pouze dva kusy vyjmenovaných ušlechtilých ryb nebo jejich kombinaci o celkové hmotnosti 6 kg týdně. Ostatní druhy ryb, které nejsou vyjmenovány v bodě VI. si může ponechat v celkové hmotnosti 7 kg týdně.
 • U ostatních druhů povolenek platí stejné zásady jako v prvním bodě V. Výjimky povoluje pouze správce rybníka.
 • Při ulovení a ponechání si ryby ušlechtilé nebo lososovité je lovící povinen tuto skutečnost ihned zapsat do přehledu úlovků s označením datumu, délky ryby v cm a ukončit rybolov.

 

Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší lovné délky (NLD) a přesahujících lovnou délku (PLD):

 • Sumec velký: —-
 • Kapr obecný: 45-59 cm
 • Amur bílý: 55-70 cm
 • Štika obecná: 60-75 cm
 • Candát obecný: celoročně hájen
 • Lín obecný: 25-35 cm
 • Okoun říční: 25-35 cm

 

Povolenka denní, víkendová a týdenní

 • U povolenek 12 hodinových chyť a pusť 0 ryb, denních si lovící smí ponechat jeden kus ušlechtilé ryby, dvoudenních jeden kus ušlechtilé ryby.
 • U povolenek týdenních maximálně dva kusy ušlechtilých ryb za týden. Ušlechtilými rybami se rozumí ryby vyjmenované v bodě VI. kromě okouna říčního. Povolen lov na dva pruty, 24hodin denně.

 

ZAKAZUJE SE:

Používat při lovu ryb prostředků výbušných, otravných nebo omamných. Používat bodců, samoseků, udic bez prutů, střílet ryby, chytat pod ledem, chytat na šňůry, lovit do ruky a ok. Lov z pevně neukotvených plavidel. Vnadit živočišními produkty. Vyhrazovat si místa k rybolovu. Poškozovat okolní přírodu. Používat jako opěrky prutů vidličky uřezané ze stromů, nebo keřů. Zřizovat ohniště, tábořiště a stanovat, mimo období s povoleným 24 hodinovým rybolovem. Znečišťovat odpadky revír a jeho široké okolí. Nechávat ulovenou rybu ležet volně na břehu před nahozením. Používat intenzivní svítidla, která stahují, nebo oslňují ryby. Lov ryb mimo vyhrazený prostor k rybolovu. Lov ryb z prostřední hráze za překopanou částí (dělící hráz). Zapůjčit povolenku jiné osobě. Nechat obsluhovat své pruty jinou osobu. Vyměňovat zapsané ryby za větší a čilejší. Lovit na více prutů než je povoleno. Jakýmkoliv způsobem vyvážet návnady a nástrahy. Předávat ryby jiným rybářům, nebo jiným osobám, které by rybu od vody odnášely. Prodávat ryby u vody. Přijímat ryby od jiných rybářů. Přivlastňovat si ryby, které nesplňují předepsanou délku. Přivlastňovat si pod-mírové, a mateční ryby . Přivlastňovat si větší počet ryb, než je povoleno. Lovit ryby mimo stanovenou dobu a po zasakování druhé ušlechtilé ryby (kapr, amur, candát, štika, sumec), nebo po ponechání povoleného týdenního či denního množství. Lovit s neplatnou či nepodepsanou povolenkou. Provádět činnost, která by mohla vést k ulovení ryb, s  povolenkou, kde je vyčerpán povolený počet ušlechtilých ryb. Používat společný vezírek. Přechovávat ve vezírku více ryb než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího. Uchovávat ryby do druhého dne, mimo nástražných rybiček a kromě období s povoleným 24 hodinovým rybolovem. Používat k přechovávání ryb pevných haltýřů. Nahazovat, aniž by byla do povolenky zapsána ulovená ryba se stanovenou délkou. Lovit ryby z rákosí, z vody a z cedulemi vyznačených prostorů (ze břehu mezi posedy).

Posedy a lávky vedoucí k posedům jsou soukromým majetkem společnosti Zájmového spolku rybářů IČ: 03607658 zapsán ve spolkovém rejstříku pod sp .zn. 13881 vedeného u Krajského soudu v Ostravě. – vstupovat na ně a provádět rybolov smí pouze držitelé platného průkazu k posedu a platné povolenky vydané společnosti Zájmový spolek rybářů IČ: 03607658 zapsán ve spolkovém rejstříku pod sp .zn. 13881 vedeného u Krajského soudu v Ostravě. Rybářům, chytajícím ze břehů, se povoluje používání rádiem řízených loděk na zakrmování. Není povoleno instalování bójek. Loďky můžou být používány jenom za světla (to je po východu slunce a před západem slunce). V momentě používání loďky nesmí být v okolí místa manipulace nahozen ani jeden prut. Je zakázané používat loďky na vyvážení nástrah.

Za porušení těchto zákazů a ostatních uvedených pravidel bude na místě odebrána povolenka!!! Kontrolní orgány jsou oprávněny k zadržení povolenky a jejího předání k řešení, nejpozději následující pracovní den po zadržení, do sídla společnosti Zájmový spolek rybářů IČ: 03607658 zapsán ve spolkovém rejstříku pod sp .zn. 13881 vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

 

Ostatní ustanovení

 • Rozdělávání ohně je povoleno jen na místech k tomu určených. Je přísně zakázáno jakékoliv sekání a lámání porostu v okolí rybníka.
 • Zákaz vrtání a jiného poškozování chytacích mol na břehu rybníka.
 • Zákaz krmení kukuřicí a hrachem.(Povoleno pouze malé množství měkké kukuřice např.bonduel).
 • Při lovu na nástražní rybičku musí být tato minimálně 10 cm dlouhá.
 • Při rybolovu je rybář povinen mít kromě rybářských prutů též podběrák, vyprošťovač háčků (pean, pinzeta, kleštičky), rybářskou míru, podložku (vaničku) na ryby a pokud rybář uchovává ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy. Vidličky musí být sériové výroby – je zakázáno používat vidličky vyrobené z uříznutých větví stromů či keřů.
 • Při lovu kaprů na boilies je rybář povinen používat na silon ochrannou gumu, nebo hadičku, aby nedošlo k poranění ryb.
 • Lov na přívlač je povolen pouze na gumové nástrahy s jednoháčkem (twistery, rippery).
 • Lov nástražních rybek, které nemají stanovenou nejmenší povolenou délku a nejsou chráněny jinými předpisy, může být prováděn do čeřínku o rozměru sítě 1×1 metr.
 • Při ulovení a ponechání si ryby se stanovenou délkou je rybář povinen tuto skutečnost ihned zapsat do přehledu o úlovcích, zapsat druh ryby, délku a váhu. Až po řádném zapsání úlovku může rybář pokračovat v rybolovu. Zapisuje se vždy jedna ryba na jeden řádek, v přehledu o úlovcích se neškrtá,
 • Povolenka musí být vysčítána a vrácena nejpozději do 14 dnů po ukončení platnosti na adresu společnosti Zájmový spolek rybářů, Hlavní třída 164/38, Havířov 736 01. V případě neodevzdání řádně vyplněné a vysčítané povolenky nebude mít rybář nárok na jakoukoliv další povolenku po dobu jednoho roku, nebo zaplatí pokutu ve výši 500,- Kč.
 • Veškeré výjimky mimo tento rybářský řád jen s povolením Zájmového spolku rybářů IČ: 03607658 zapsán ve spolkovém rejstříku pod sp .zn. 13881 vedeného u Krajského soudu v Ostravě, nebo touto firmou pověřených osob. V ostatním se lovící řídí pokyny členů rybářské stráže.
 • V případě porušení tohoto rybářského řádu bude povolenka odebrána bez možnosti náhrady. Možno však zakoupit povolenku novou.
 • Maximální počet kusů lína obecného je 3 ks/týden.
 • Zákaz výměny ryb ve vezírku.
 • Po skončení platnosti povolenky je rybář povinen ji odevzdat osobě pověřené Zájmovým spolkrm rybářů IČ: 03607658 zapsán ve spolkovém rejstříku pod sp .zn. 13881 vedeného u Krajského soudu v Ostravě.
 • Zájmový spolek rybářů si vyhrazuje právo na změnu rybářského řádu.
 • Zájmový spolek rybářů si vyhrazuje právo dočasného uzavření revíru (hájení, rybářské závody apod.)

 

Ochrana poctivých rybářů vůči nepoctivým pytlákům:

 • Zadržení povolenky za zvlášť závažné provinění vůči rybářskému řádu – za přisvojení většího počtu ryb než je dovoleno, za nenapsání úlovku ihned po zasakovaní, za přisvojení podměrečných ryb a matečních ryb, za  nedodržení doby hájení, za nepořádek v místě rybolovu.
 • Sankce za tato provinění budou – při prvním prohřešku  finanční v hodnotě 600,-Kč a odpracování 10hod ve prospěch Zájmového spolku rybářů., při druhém prohřešku mu bude povolenka odebrána na dobu dvou let, a finanční sankce v ceně roční povolenky
 • Dále je možnost zákazu dvou let zrušit, po odpracování 30 hodin ve prospěch Zájmového spolku rybářů.
 • Dále pak, pokud se proti tomuto ustanovení proviní majitel posedu, přijde o povolenku k lovu a nebude mu obnovena nájemní smlouva na další rok.

 

Závěrečné ustanovení

Nedílnou součástí tohoto rybářského řádu je podpisový arch, kde zájemce o povolenku stvrdí svým podpisem, že se seznámil s tímto rybářským řádem a plně souhlasí se všemi body. Tento podpis bude brán jako uzavření obchodní smlouvy mezi provozovatelem revíru a rybářem se všemi dopady dle Občanského zákoníku.

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov rybník U Rákosníčka

Web: rakosnicek.unas.cz

Facebook: facebook.com/Zájmový-spolek-rybářů

Telefon: 731 938 686, 731 967 227

Nové články v rubrice

Rybník Rosed

admin | přečteno: 8800x | 24.01.2017 | Žádné komentáře

Soukromý revír rybník Rosed leží v Moravskoslezském kraji v obci Žabeň a …

Rybník Pilárčík

admin | přečteno: 6916x | 22.12.2016 | 1 komentář

Soukromý revír rybník Pilárčík leží v Moravskoslezském kraji u obce …

Rybník Míčovec

admin | přečteno: 3958x | 22.12.2016 | Žádné komentáře

Soukromý revír rybník Míčovec leží v Moravskoslezském kraji u obce …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ

Zajímají Vás novinky a zajímavosti ze světa rybaření? Chcete zasílat užitečné návody a vybrané tipy na rybařské vybavení?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje!

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Odebíráte zpravodaj?
×

RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ

Zajímají Vás novinky a zajímavosti ze světa rybaření? Chcete zasílat užitečné návody a vybrané tipy na rybařské vybavení?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje!

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.