skingbranding-banner

Horoušanský rybník


Soukromý revír rybník Horoušany leží ve Středočeském kraji, nedaleko stejnojmenné obce Horoušany a jen pár kilometrů od Prahy. Horoušanský rybník je malebná vodní plocha, na které naleznete klid a pohodu. Horoušanský rybník je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Horoušanský rybník tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

Prostředí okolo Horoušanského rybníku nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo rybníku rybnik_horousanyroste hustá vegetace, která rybářům poskytuje blahodárný klid a pohodu. Rybník má tak díky krásnému prostředí jedinečný ráz a atmosféru. Navíc břehy okolo soukromého revíru Horoušanský rybník jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě. Na soukromém revíru v Horoušanech si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

Horoušanský rybník je velice dobře zarybněný. Rybáři tady mohou ulovit celou řadu rybích druhů nejrůznějších velikostí. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit nádherné kapry, amury nebo jesetery. Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

Revíru

Rozloha: 2,7 ha

Kraj: Středočeský

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek:

 • Chyť a pusť: 200 Kč/den
 • Nonstop 24 hodin: 350 Kč/den
 • Víkendová (48 hodin): 700 Kč
 • Pronájem celého rybníku: 3500 Kč/den
 • Pronájem s dozorem a obsluhou ve všední den: 4000 Kč/den

 

Doba lovu:

Chytá se o víkendu, v čase uvedeném u příslušného měsíce. Chytací dny: pátek, sobota a neděle (nonstop – 24hodin).

 • Duben – od 7:00 do 18:00
 • Květen – od 6:00 do 19:00
 • Červen – od 5:00 do 21:00
 • Červenec – od 5:00 do 21:00
 • Srpen – od 6:00 do 19:00
 • Září – od 6:00 do 19:00
 • Říjen – od 8:00 do 17:00

 

Pravidla lovu: 

DOBA HÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RYB

 • Od 1. ledna do 31.prosince. Je zákaz lovu dravců
 • V zájmu hájení po vysazení může majitel stanovit zákaz lovu ryb v revíru
 • Na přítoku je rybolov zakázán celoročně.
 • Celoročně jsou hájeny barevné formy kapra – koi kapr, jeseteři a okounek pstruhový, mník jednovousý, škeble, velevruby, mihule raci a žáby, střevle potoční, sekavec horský a písečný, ouklejka pruhovaná, piskoř pruhovaný, ježdík žlutý, cejn perleťový, jelec a jesen

CHOVÁNÍ PŘI LOVU

 • Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění.
 • Při lovu ryb hodné, aby lovci udržovali mezi sebou vzdálenost min. 3m, nedohodnou-li se na vzdálenostech kratších.
 • Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat.
 • Rybář je povinen poskytovat majiteli a kontrolním orgánům – policie ČR účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na rybníku.
 • Stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a se souhlasem provozovatelem revíru.
 • Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu.
 • Všichni přítomni jsou , povinni na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu a nebo je odhazovat do vody.
 • V areálu jsou umístěny nádoby na odpad, prosím využívejte je.
 • Přísné dodržování nočního klidu po 22. hodině
 • Parkování pouze na silnici u hráze rybníka
 • Místa, která nejsou rezervována jsou přidělena členem spolku prodávající povolenku!
 • Není povoleno přesedávat z místa na místo!

ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU A VNADĚNÍ

 • Vnadění během je omezeno na max. 5 litrů sypké směsi denně nebo 1 kilo boilies. Z důvodu velkého rybářského tlaku a s ohledem na zdraví ryb je zakázáno používání neupravených – tvrdých zrnin, krmiv plesnivých, kvasících či jinak znehodnocených.
 • Je zakázáno k lovu požívat prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů. Je zakázáno střílet ryby, lovit je do rukou a do ok. Je zakázáno podsekávání ryb.
 • Je zakázáno používat za nástrahu a ke vnadění škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy.

 

POVOLENÉ ZPŮSOBY LOVU RYB A VNADĚNÍ

PŘI VŠECH ZPŮSOBECH LOVU JE POVOLENO POUŽÍVAT POUZE HÁČKY BEZ PROTIHROTU NEBO S PROTIHROTEM ZAMÁČKLÝM NEBO UPILOVANÝM.

 • Kdo loví ryby udicí smí k tomu používat nejvýše dvou prutů , každý nejvýše o jednom návazci s jednoduchými háčky.
 • Při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží jako jsou například helikoptéry, kdy je návazec pevně přidělán k zátěži a nebo ke krmítku tj. ( srkačky, helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv. Únikové montáže, tzn. když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.
 • Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), míru pro zjištění délky ponechaných ryb, podběrák dostatečně velký tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí) a podložku pod ryby dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.
 • Zdolaná ryba musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování. Při lovu chyť a pusť je nutno používat podložky.

 

DOCHÁZKA K VODĚ

 • Každý lovec ryb musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti. Povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.
 • Před započetím rybolovu je lovící povinen nesmazatelným způsobem zapsat do záznamu datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za pytláctví. Povinnost platí v plném rozsahu i pro držitele jednodenní povolenky.
 • Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vrátit nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí platnosti povolenky majiteli a to i když oprávněný během platnosti povolenky nelovil nebo nedocílil žádného úlovku. Záznam je také možno odevzdat do schránky u marimgotky
 • Při zakoupení některé z povolenek typu „chyť a pusť” se lovící řídí rybářským řádem. Všechny ulovené ryby ale již ve vodě uvolní (pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout) a žádnou si nesmí ponechat. Při lovu na položenou a plavanou smí mít rybář nastraženy 2 pruty.

 

ZACHÁZENÍ S RYBAMI

 • Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak je rybář nutný rybu ošetřit.
 • Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít podběrák(ramena min 70*70cm) a podložku pod ryby.
 • Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech nebo jiného rybáře.
 • Pokud bude rybář přistižen, že rybu kuchá přímo u vody, bude mu odebrána povolenka
 • LOV NÁSTRAŽNÝCH RYBEK A JEJICH POUŽIT je přísně zakázán!

 

SANKCE

 • Lovící je povinen se podrobit kontrole na vyzvání pracovníků zmocněných majitelem a to včetně zavazadel a vozidla.
 • Nedodržení kterékoliv části tohoto rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky.
 • Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude v běžném roce vydána.
 • Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno, bude trestán odebráním povolenky k lovu.
 • Odebráním povolenky k lovu bude taktéž trestán lov bez zápisu do záznamu o úlovcích (datum, počet ponechaných ryb…).
 • Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených zásad bude mít za následek odebrání povolenky a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru.

 

UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK

 • Udělování výjimek z rybářského řádu:
 • lov přes noc za příplatek bez možnosti ponechání ryby – lovící přes noc je povinen být osvětlen světlem viditelným z 50-ti metrů
 • Výše uvedené výjimky uděluje majitel nebo pověřená osoba vždy písemným záznamem do povolenky.

 

Zakázáno: 

 • Zákaz používání pevných montáží jako jsou například Helikoptéry kdy je návazec pevně přidělán k zátěži a nebo ke krmítku tj ( srkačky, Helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv. Únikové montáže, tzn, když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.
 • Zákaz používání šokových nebo odhozových spletených šňůr.
 • Zákaz používání  tyčových a jiných bójek k označení krmného místa.

 

Povinnosti

 • Mít podložku pod rybu dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.
 • Mít dostatečně velký podběrák(min 70*70cm) tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce. Oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí).

 

Doporučení

 • Při fotografování s rybou musíte držet rybu max. 50 cm nad zemí tak aby, pokud vám ryba vyklouzne, upadla na podložku, která musí být při fotografování pod rybou. Fotografování s rybou zbytečně na břehu neprodlužujte a snažte rybu co nejdříve vrátit vodě. Při fotografování rybu polévejte vodou tak, aby její tělo neoschlo. Rybu pokládejte vždy na navlhčenou nebo mokrou podložku pod rybu.
 • Při lovu chyť a pusť používejte kaprové montáže s jen jedním návazcem a s jedním háčkem, nepoužívejte trojháčky.
 • Při jakémkoli porušení pravidel a zákazů uvedených v řádu a v tomto dodatku vám bude odebrána povolenka k lovu bez náhrady a budete muset opustit areál rybníku do 30 min.

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov Horoušany

Web: rybarihorousany.cz

Telefon: 606 841 619, 774 252 617

Email: horousanskyrybnik@centrum.cz

Nové články v rubrice

Lom Radnice

admin | přečteno: 9137x | 28.03.2019 | Žádné komentáře

Lom Radnice se nachází v Západních Čechách mezi městem Radnice …

Rybník Ráček

admin | přečteno: 26111x | 16.03.2017 | 1 komentář

Soukromý revír rybník Ráček leží ve Středočeském kraji u obce Řevničov …

Rybník Královák

admin | přečteno: 28905x | 24.01.2017 | 1 komentář

Soukromý revír rybník Královák leží ve Středočeském kraji u obce Hostomice …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ

Zajímají Vás novinky a zajímavosti ze světa rybaření? Chcete zasílat užitečné návody a vybrané tipy na rybařské vybavení?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje!

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Odebíráte zpravodaj?
×

RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ

Zajímají Vás novinky a zajímavosti ze světa rybaření? Chcete zasílat užitečné návody a vybrané tipy na rybařské vybavení?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje!

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.