Domů Novinky REVOLUCE: Tvrdé tresty pro „nepoctivé“ funkcionáře! Neděláte svou práci pořádně? Čeká vás...

REVOLUCE: Tvrdé tresty pro „nepoctivé“ funkcionáře! Neděláte svou práci pořádně? Čeká vás trest!

- Reklama -

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko přichází od nového roku s hodně revolučním nástrojem. O co jde? Vedení územního svazu se rozhodlo zavést „bodový systém“, který bude udělovat trestné body těm místním organizacím, které nebudou plnit své povinnosti. Vedení územního svazu poukazuje na to, že šlendrián některých funkcionářů vede k vážným problémům, které brání správnému chodu celé moravskoslezské organizace. A proto vedení řeklo dost! Od roku 2020 začne platit nový bodový systém, který „nepoctivé“ místní organizace potrestá. O revoluční novince přinášíme kompletní informace…

Na webu Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko se píše:

Vzhledem k tomu, že se VÚS potýká každoročně s ignorováním plnění úkolů a usnesení z jednání VÚS, ÚDK i územní konference, nerespektováním Stanov a Jednacího řádu ČRS, ignorováním platného Statutu hospodaření, neúčastí na důležitých schůzích a poradách ze strany některých MO, rozhodl se VÚS řešit tento stav vydáním Sankčního řádu.

Nesmírně si vážíme obětavé a dobrovolné práce zvolených funkcionářů MO, ale to neznamená, že někteří z nich budou ignorovat to, že jsou součástí ČRS a platí pro ně i některé povinnosti. Jejich neplnění v požadované kvalitě a požadovaném termínu pak komplikují práci ostatním funkcionářům a zaměstnancům, ohrožují příjem a vyúčtování finančních dotací a kompenzací, zkreslují povinné statistiky o dosažených výsledcích ve sportovních revírech, nepředávají dále do své členské základny potřebné a pravdivé informace, nerespektují doporučení pro kárná řízení apod.

Pokud tyto MO chtějí i nadále využívat výhod, které jim ÚS poskytuje (bezplatné povolenky, finanční dotace na revíry), budou muset svůj přístup změnit.

 

Sankční řád

Dohledem nad dodržováním kritérií jsou pověřeni příslušní zaměstnanci/funkcionáři ÚS, kteří nejpozději k zadanému datu (k 31. 10. – před hospodářskými kontrolami) přidělí jednotlivým MO „trestné“ body. Po sečtení trestných bodů za všechna sledovaná kritéria vznikne celkové pořadí MO. A ty MO, které překročí stanovený limit, budou postiženy dále uvedenými sankcemi. Celkovým zpracováním „pořadí“ a výpočtem sankcí bude pověřen člen VÚS.

Kritéria hodnocení:

Účast na aktivech, poradách a schůzích odborů, komisí a konferencích (vyhodnotí sekretariát na základě záznamů v prezenčních listinách). (Pozn. redakce: Uvedené body jsou trestné body za nesplnění daných podmínek).

Aktiv vedoucích rybářské mládeže MO neúčast – 5 bodů

Aktiv předsedů MO – 5 bodů

Aktiv vedoucích rybářské stráže MO – 5 bodů

Aktiv předsedů dozorčích komisí MO – 5 bodů

Územní konference delegátů MO – 20 bodů

Zpracování sumáře úlovků (vyhodnotí jednatel)

Nedodržení stanoveného termínu – 5 bodů

Nedodaní/chybné vyplnění doplňující tabulky – 3 body

Za každý den zpoždění – 1 bod

Vypisování násadových a dodacích listů (vyhodnotí rybářský technik)

Opakované nedodržování termínu dle Statutu hospodaření – 1 až 5 bodů

Šetření o prodeji známek a povolenek (vyhodnotí ekonom)

Nedodržení stanoveného termínu – 5 bodů

Za každý den zpoždění – 1 bod

Platební morálka (vyhodnotí účetní)

Opakované nedodržení stanovených termínů odvodů finančních prostředků za prodané známky a povolenky – 5 bodů

Nedodržení výše odvodů za prodané známky a povolenky podle „šetření k 30. 6.“ o více než 10% – 5 bodů

Celková spolupráce a plnění úkolů z usnesení orgánů ÚS (vyhodnocení provede podle svých zkušeností jednatel) – 0 až 5 bodů

 

Sankce

Pokud MO „získá“ za období 1. 1. – 31. 10. příslušného roku 40 a více trestných bodů, budou na ni použity následující sankce:

Krácení přídělu bezplatných povolenek: (zaokrouhlení na celá čísla: 0,01-0,49 směrem dolů, 0,5-0,99 směrem nahoru)

40 – 44 bodů krácení bezplatných povolenek o 20% – min. o 1 ks

45 – 49 bodů krácení bezplatných povolenek o 40% – min. o 1 ks

50 – 54 bodů krácení bezplatných povolenek o 60%

55 – 59 bodů krácení bezplatných povolenek o 80%

Vysvětlivka: (tzn., že MO vždy zůstane aspoň 20% z přídělu bezplatných povolenek)

Pokud MO získá 60 a více bodů, bude jí krácen i finanční limit na revíry:

60 – 69 bodů krácení bezplatných povolenek o 80% + krácení finančního limitu na revíry o 1/3

70 a více bodů krácení bezplatných povolenek o 80% + krácení finančního limitu na revíry o 2/3

Vysvětlivka: (tzn., že MO vždy zůstane aspoň 1/3 finančního limitu na revíry)

Schváleno na jednání VÚS dne 13. 11. 2019.

Platnost od 1. 1. 2020

Zdroj: Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Redakce InRybar.cz

Ilustrační foto: archiv InRybar.cz

- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Nejnovější techniky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -