Tovačovská jezera

- Reklama -

Soukromý revír Tovačovská jezera leží v Olomouckém kraji nedaleko městečka Tovačov a jen pár kilometrů od Olomouce, Prostějova nebo Přerova. Soukromý revír Tovačovská jezera je malebný revír, na kterém naleznete klid a pohodu. Tovačovská jezera jsou vyhlášena perfektním zarybněním nádhernými rybami. Tovačovská jezera tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

Prostředí okolo soukromého revíru Tovačovská jezera nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo revíru roste hustá vegetace, která rybářům poskytuje ty nejlepší podmínky pro odpočinek a pohodový rybolov.

Na soukromém revíru Tovačovská jezera si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

Soukromý revír Tovačovská jezera je velice dobře zarybněn. Rybáři tady mohou ulovit celou řadu rybích druhů nejrůznějších velikostí. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit nádherné kapry nebo amury. Nechybí ale ani dravé ryby – především sumci, štiky nebo candáti. Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

O revíru

Rozloha: 320 ha (všechna 3 jezera)

Kraj: Olomoucký

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek:

Roční povolenky (modré)

 • základní: 3000 korun
 • se slevou (dorost 15 až 19 let): 2000 korun
 • základní (pracovníci ČMŠ, lovící nad 75 let): 1000 korun
 • děti (do 15 let): 1000 korun

Krátkodobé

 • základní (denní): 200 korun

Roční povolenky pro pobyt 24 hodin (zelené)

 • speciál: 10 000 korun
 • se slevou (dorost 15 až 19 let): 5000 korun
 • speciál (pracovníci ČMŠ): 5000 korun

Krátkodobé pro pobyt 24 hodin

 • Týdenní: 2500 korun
 • Třídenní: 1300 korun

 

Pravidla lovu:

Jezero II (Troubky)

 • Nachází se po levé straně komunikace Troubky – Tovačov u nového mostu přes řeku Bečvu. Jezero je místem přímého vodárenského odběru a je PHO I. stupně vodního zdroje.
 • Jezero je aktivním pracovištěm z pohledu provozované těžební činnosti.
 • Počet lovících je zde omezen na 50 osob denně. Není povoleno přibírat osoby, které nejsou držiteli povolenky k lovu a ani domácí zvířata.
 • V případě většího tlaku ze strany lovících bude návštěvnost této lokality regulována místenkami, což bude uvedeno na tabulích na přístupových cestách. Na této lokalitě je nutno dodržovat všeobecná pravidla pro lov na vodárenských nádržích, mimo jiné zde není dovoleno vnadění či lov na nástrahy, ohrožující kvalitu vody (masové červy, krevní deriváty a pod.).

Hájený úsek: V místech doku, ze břehu od řeky Bečvy, do vzdálenosti cca 50 metrů, Ve vzdálenosti menší než 50 metrů od plovoucí hnízdní plošiny, a v prostoru střediska ČMŠ. A ve vzdálenosti 100m na obě strany u čerpací stanice VAK. Vyznačeno v mapce. V těchto prostorách může lov povolit uživatel revíru.

 

Jezero III (Annínské)

 • Nachází se po pravé straně příjezdové komunikace k administrativní budově Českomoravského štěrku, a.s. směrem k obci Tovačov. Jezero je PHO II. stupně vodního zdroje.

Hájený úsek: Pod železniční vlečkou od staré čerpací stanice až po místo cca 100m od bývalého přejezdu trati u fy. Skanska. Dále od prostoru tzv. „KYPY“ včetně a po celé severní straně jezera, po roh v blízkosti mostu (vyznačeno v mapce). Ve výjimečných případech může povolit lov v těchto prostorách rybářský hospodář nebo správce jezera. V době natažení bojek v jimi vyhrazeném prostoru je zakázán rybolov od 8:00 do 20:00. V případě sporu s koupajícími má v tomto období absolutní přednost koupající.

 

Jezero IV (Jih)

 • Nachází se nalevo od fy. Skanska. Jezero je PHO II. stupně vodního zdroje. Jezero je aktivním pracovištěm z pohledu provozované těžební činnosti.
 • Lov povolen i v odkalovací části jezera IV. Při lovu na odkalovací části je žádoucí, aby lovící všechny ulovené ryby s výjimkou těch ryb, které si ponechá (v souladu s pravidly uvedenými v tomto rybářském řádu), šetrně přenesl do jezera IV. Cílem opatření je minimalizovat případný úhyn v důsledku ukládání výpěrků.
 • Nedílnou součástí je i nově vznikající lokalita (dříve označována jako jezero V), navazující na jezero IV směrem k obci Lobodice.

Hájený úsek: Na celé části hráze podél pásového dopravníku a ze strany od řeky Moravy v délce cca 300 metrů, dále ve vzdálenosti 50 metrů od přetěžovacího bagru a 50 metrů od kotvících lan. Na nově  vznikající lokalitě na části s neupravenými břehy a v oploceném prostoru jachting klubu.

 

Hájení v rybářském revíru Tovačovská jezera

 • Celoročně jsou hájeny mník jednovousý (nověji mník obecný), lín obecný, jeseter, lososovité druhy ryb a veškeré barevné mutace ryb.
 • V době hlavního vysazování kapra, tj. od 16. října do 15. listopadu, je možno lovit kapry na jezeře ANNÍN III jen systémem CHYŤ A PUSŤ. Na jezerech Troubky a JIH hájení kapra neprobíhá – kapr se loví celoročně.
 • Od 1. ledna do 15. června jsou v revíru hájeni: bolen dravý candát obecný okoun  říční sumec  velký štika  obecná
 • Od 16. března do 15. června je v revíru hájen: jelec tloušť
 • Od 1. září do 30. listopadu je v revíru hájen: úhoř říční
 • Dále se hájení řídí zákonnými předpisy.

 

Podmínky ponechání si úlovku

Všichni lovící jsou povinni zapsat neprodleně do úlovkového listu ponechanou rybu která má na revíru vyhlášenou nejmenší lovnou délku všechny ostatní ponechané ryby se zapisují před odchodem od vody, v případě vícedenního pobytu po ukončení denního lovu. Dále je lovící povinen zakroužkovat v úlovkovém listu míru ryby, kterou již nemá lovící při sobě a nemůže ji v případě kontroly předložit rybářské stráži. Nezakroužkování odvezeného úlovku bude považováno za hrubé porušení rybářského řádu a může být postihováno členy RS.

Je povoleno ponechat si jako úlovek rybu, dosahující alespoň této délky:

 • amur bílý 60 cm * 100cm* (horní míra)
 • bolen dravý 40 cm
 • kapr obecný 45 cm * až 60 cm * (horní míra)  na jezeře III. ANNÍN
 • kapr obecný 40 cm * až 60 cm * (horní míra)  na jezerech II. TROUBKY A  JIH
 • štika obecná 60 cm * 100cm* (horní míra)
 • candát obecný 45 cm
 • sumec velký 70 cm 190cm* (horní míra)
 • úhoř říční 45 cm jelec tloušť 25 cm
 • cejn velký 25 cm
 • okoun říční – horní míra 40cm *
 • pro změnu lovné míry je udělena výjimka.

Za ušlechtilou rybu jsou na Tovačovských jezerech považovány tyto druhy: amur bílý, candát obecný, kapr obecný, štika obecná a sumec velký.

V případě ulovení dalších druhů ryb, které nejsou v seznamu uvedeny, platí nejmenší lovné míry uvedené ve vyhlášce č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších změn.   5.4.  Lovící si nesmí ponechat barevné mutace ryb, či ryb se značkou, sloužící k identifikaci a kontrole růstu.

Denní lov končí, ponecháním si dvou ušlechtilých ryb – tam kde je to dovoleno, případně naplněním maximálního denního váhového limitu 7 Kg

 

Denní doba lovu  

Pro držitele povolenky platí na všech jezerech následující doba lovu:

 • listopad, prosinec, leden, únor od 7 do 18 hodin (středoevropského času)
 • březen, duben, září, říjen od 5 do 21 hodin (středoevropského času)
 • od 6 do 22 hodin (letního času)
 • květen, červen, červenec, srpen od 4 do 24 hodin (letního času)

Lovící se smí zdržovat u vody maximálně 30 minut před a po skončení stanovené doby lovu, potom je povinen prostor Tovačovských jezer opustit.

Držitelé povolenek speciál, mohou na jezeru III (Anínnské jezero) setrvávat u vody 24 hodin denně.

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít část revíru na dobu nezbytně nutnou z důvodu pořádání rybářských závodů, prezentací, cvičení záchranných a ozbrojených složek a podobných akcí. Tato skutečnost bude včas oznámena ve vývěsních skříňkách ČMŠ a.s. a lovícím může být oznámena i prostřednictvím členů rybářské stráže.

UPOZORNĚNÍ: Kompletní rybářský řád naleznete na webových stránkách revíru!

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov rybník Florián

Web: heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms/revir-tovacov

Telefon: 733 180 036 (prodej povolenek)

Předchozí článekRybník Florián
Další článekVěstonická nádrž (Dyje 6)
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Nejnovější techniky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -