Domů Rybářské rady Rybářská legislativa AKTUÁLNĚ Z NOVÝCH MLÝNŮ: Stop karavanům! Jezera čekají tvrdé zátahy proti nelegálně...

AKTUÁLNĚ Z NOVÝCH MLÝNŮ: Stop karavanům! Jezera čekají tvrdé zátahy proti nelegálně postaveným obydlím!

- Reklama -

Musíme si to přiznat. Problematika ohledně nelegálně postavených karavanů a vyhrazování si míst na březích tuzemských revírů je katastrofální! Nejhorší na tom je, že rybáři se nemají na koho obrátit. Jednoduše řečeno, pokud si nepomohou sami, pak jsou bez šance. Skoro to vypadá, jakoby se proti rybářské veřejnosti všichni spikli, a někdo ji chtěl vytlačit z břehů vod. Naštěstí se ale ještě najdou důležití spojenci, kteří hájí práva rybářů. Například Povodí Moravy…

Není to tak dávno, co na našem webu InRybar.cz vyšel článek, který obsahoval vyjádření předsedy ČRS JUDr. Alexandera Šímy i ohledně karavanů na březích našich vod. Ten trochu odevzdaně řekl, že s touto problematikou ČRS nic dělat nemůže. Bojovat o kusy břehů, které si vyhrazují majitelé pozemků, musejí samotní rybáři až u vody.

Je sice pravdou, že ČRS na odstranění karavanů nemá pravomoc, ale vedení ČRS je tady od toho, aby hájilo zájmy několika set tisíců rybářů. A to se prostě neděje! Nikde nejsou k dohledání žádné záznamy o tom, že by vedení rybářů nějak aktivněji jednalo o našich potřebách. Potřebujeme spojence! Ale vedení ČRS není schopné hledat nějaká řešení. A těch se přitom nabízí celá řada. Rybáři mohou hledat pomoc u vodohospodářských podniků, anebo u ministerstev. Ale vypadá to, že zatím nemáme odvahu s takto vlivnými hráči jednat. Jenže pak se nesmíme divit, že rybáři jsou až na konci „seznamu uživatelů tuzemských vod“.

krajina

Situace je žalostná. Například Labe, ale i celá řada dalších vod, je obsypáno karavanovými městečky. A obyvatelé těchto obydlí si jednoduše vyhrazují i místa k lovu. Rybáři tak mají dvě možnosti. Buďto sami podají na majitele žalobu, anebo sklopí uši a utečou. Nikde žádné zastání, žádná pomoc. A nejhorší na tom je, že právě rybáři platí nemalé peníze za to, že mohou v našich vodách chytat ryby. Jenže mnohde jim to prostě není umožněno.

 

Povodí Moravy: Jediný zastánce rybářů! Děkujeme!

Zklamání rybářů pak roste v tom případě, když vidí, že situace ohledně nelegálně postavených karavanů a vyhrazování si míst jde řešit. Do této problematiky se totiž s pořádnou vervou nedávno zakouslo Povodí Moravy. Tento vodohospodářský podnik už nehodlal jen přihlížet na neustále se rozrůstající karavanová městečka na březích Nových Mlýnů a rázně bouchl do stolu! Povodí Moravy svolalo představitele z nejrůznějších stran, dokonce i z ministerstva životního prostředí, a začalo se jednat…

krajina

Výsledek? Podle serveru ekolist.cz chce Povodí Moravy zbourat až 70 karavanů. Ty se na březích Nových Mlýnů podle Povodí Moravy vyskytují neoprávněně. A proto se vodohospodáři rozhodli obydlí odstranit. Jenže právních překážek je celá řada, takže celá problematika nabírá na náročnosti. Jenže vodohospodářský podnik jde tvrdě za svým. Povodí Moravy teď má v merku hlavně černé stavby na jižním břehu horní nádrže. Tam je situace jedna z nejkritičtějších. Dravý a rázný postup vodohospodářů je vskutku „neobvyklý“ a velice sympatický. Rozhodli jsme se, že se zeptáme přímo na Povodí Moravy, jakým způsobem chce proti černým stavbám bojovat. Za vodohospodářský podnik nám odpovídal pan RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy.

 

Podle serveru ekolist.cz chystá Povodí Moravy kroky proti nelegálně postaveným karavanům na březích horního jezera kaskády Nové Mlýny. Proč se Povodí Moravy rozhodlo tyto karavany odstranit? Co bylo tím hlavním podnětem?

Povodí Moravy již dlouhou dobu vnímá tristní situaci v užívání pozemků kolem břehů VD Nové Mlýny, a to na horní Mušovské a dolní Novomlýnské zdrži. Jedním z důsledků této situace je například podkopání svahu pod Pavlovem a jeho následné sesutí v září loňského roku při deštích a tím i ohrožení obyvatelů karavanů.

Naši zaměstnanci mají ztížené podmínky při správě vodního díla, problematické je také mnohdy nevhodné chování obyvatel karavanů, kdy například svévolně kácí doprovodné břehové porosty. A v neposlední řadě vnímáme také ztížené užívání nádrže ostatními návštěvníky, neboť ostatním rybářům a rekreantům znemožňují přístup ke břehu a využívání vody.

Snímek 003

 

Řešení tohoto problému určitě není jednoduché. Je zapotřebí to, aby Povodí Moravy odstranilo černé stavby s pomocí dalších „stran“?

Povodí Moravy se rozhodlo svolat jednání všech místě příslušných stavebních úřadů (Pohořelice, Mikulov, Hustopeče a Podivín), Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Ministerstva životního prostředí s cílem vyjasnění si názorů na současnou situaci a projednání možných řešení. Všechny stavební úřady potvrdily snahu mnoha stavebníků obcházet stavební i správní řád, a dále MŽP potvrdilo prioritní zájem na vymezení nadregionálního biokoridoru na pozemcích pravého břehu vodního díla.

Dalším krokem tedy budou schůzky k řešení konkrétních problémů tak, aby byly dohodnuty jasné podmínky využití pozemků nebránící rovnému užívání nádrží všemi návštěvníky a současně podporující udržitelný rozvoj rekreace vázané na horní a dolní nádrž, a dále aby byl dohodnut jednotný postup stavebních a vodoprávních úřadů včetně Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

Z médií vyplývá, že odstranění karavanů bude z právního hlediska velmi náročné. Jednoduše řečeno, karavany bez kol již nejsou dopravními prostředky, ale věcmi. Proto je nelze jednoduše odtáhnout. Jak tedy chce Povodí Moravy dosáhnout jejich odstranění?

V současnosti toto řešíme výzvou na vyklizení pozemku, a pokud na výzvu nereagují, obracíme se na příslušný stavební úřad. Tento současný postup ale naráží na mnoho problémů, proto věříme, že právě jednání všech zúčastněných subjektů (včetně ústředních úřadů) na začátku příštího roku pomůže s odstraněním černých staveb ze břehů vodního díla.

krajina

 

Má Povodí Moravy v plánu odstranit karavany pouze z jižního břehu horní nádrže (naproti autokempu Merkur)? Anebo plánuje zásahy i na jiných březích, anebo snad i dalších jezerech?

Povodí Moravy se již podařilo vyklidit pozemky v katastrálním území Mušov. Další kroky by měly vzejít z avizované schůzky Povodí Moravy a jednotlivých stavebních úřadů. Obecně ale potvrzujeme, že postup z naší strany bude v rámci celého komplexu vodního díla stejný.

krajina

 

Celá situace vypadá opravdu složitě. Dokážete říci, kdy asi Povodí Moravy začne karavany odstraňovat?

Povodí Moravy není oprávněn podle platné legislativy svévolně odstranit stavby z pozemků, ke kterým vykonává právo hospodařit, i když by tyto stavby byly umístěny na pozemcích bez jeho souhlasu. K odstranění takových staveb je potřeba mít k dispozici vykonatelné rozhodnutí buď správního orgánu (stavebního úřadu) nebo soudu. Jednání a tlak na majitele „věcí“ na pozemcích Povodí Moravy však začne již v letošním roce.

 

Abych měl v celé situaci zcela jasno – karavany leží na pozemcích, které spadají pod Povodí Moravy? Anebo se nacházejí na pozemcích jiných vlastníků? Z osobní zkušenosti z této nádrže mi totiž připadá, že majitelé karavanů jsou přesvědčeni, že pozemky jsou jejich. Jak to tedy je?

Majetkoprávní vztahy se různí případ od případu. Černé stavby se nacházejí jak na pozemcích Povodí Moravy, tak i na soukromých pozemcích a pozemcích obecních.

 

Musím se prostě zeptat, i když jsem přesvědčený, že je to hloupá otázka. Ze všech stran slýchávám, že problematika ohledně nelegálně postavených karavanů je velice složitě řešitelná. Proč se Povodí Moravy do takto složitých operací pouští? Není lepší, tak jako ostatní, nedělat nic?

Povodí Moravy jako subjekt, který byl pověřen státem ke správě  vodního díla Nové Mlýny a pozemků souvisejících je v rámci plnění povinností řádného hospodáře při správě svěřeného majetku povinen postupovat tak, aby svěřený majetek sloužil ke všem jeho účelům, umožňoval řádný výkon činnosti správce povodí a vodního díla. Podmínky by měly umožňovat při dodržování pravidel a zákonů využívání vodních nádrží a jejích břehů všem bez rozdílu. Proto bylo Povodí Moravy iniciátorem jednání, na kterých by mohl být dohodnut legální postup, jak napravit celkovou situaci v dané lokalitě.

 

Slovo autora

Obvykle v článcích, ve kterých zpovídáme nějakého respondenta, nezveřejňuji svůj názor. Ale tady musím. Je zapotřebí totiž říci dvě věci. Tyto konkrétní černé stavby povětšinou vlastní rybáři. Ti se pochopitelně budou proti zásahům ze strany Povodí Moravy bránit. A možná budou i šířit vyjádření o tom, že Povodí Moravy jenom vyšlapává cestičku podnikatelským záměrům. Jenže právě rybáři, kteří mívají své karavany na březích tuzemských revírů, patří k těm největším agresorům vůči ostatním rybářským kolegům. Jakékoliv sdílení pozemků v blízkosti jejich příbytků nepřichází v úvahu. Proto jsem přesvědčen, že krok Povodí Moravy je správný. Každý rybář má právo užívat břehy tuzemských vod.

A druhá věc. Při rozhovoru se zastupiteli Povodí Moravy jsem pochopil, že situace ohledně této problematiky není neřešitelná. Proto mě možná ještě více trápí nečinnost ČRS. Jejich přístup je dle mého názoru jednoduše tristní. Jak je možné, že zájmy řadových rybářů hájí více Povodí Moravy, než samotný ČRS? Vím, vím, na vodách pod správou Povodí Moravy hospodaří MRS, ale ČRS by měl vyvíjet větší tlak na povodí, která mají na starost například Labe nebo jiné vody, kde je situace obdobná. Tohle je prostě absurdní!!! Představitelé ČRS by měli aktivněji řešit tyto problémy s vodohospodářskými podniky, anebo snad i s ministerstvy. Jenže to se prostě neděje.

Zklamání z nicnedělání ve mně osobně dosahuje už takové míry, že uvažuji o nezakoupení povolenky na příští rok. Alternativ pohodového rybaření je více, a abych řekl pravdu, už mě skutečně nebaví tomuto přihlížet, natož to ještě finančně podporovat.

Přeji vám více příjemných chvil na březích našich vod!

Autor: Viktor Krus

Přidejte i vy své hodnocení

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Nejnovější techniky

8 KOMENTÁŘE

 1. Jako moc nechápu tento článek. Jako je super, že se tu najednou začne bojovat proti těmto stavbám a vyhrazování míst a zrovna se k tomu přidává celoplošný zákaz jakéhokoliv bivakování na březích dyje 5. To mi přijde zvláštní, že vše jde ruku v ruce najednou. Podle mě nikomu ti nejde o rybáře, ale jen vlastní další záměr. Třeba vybudování cyklostezek a dalšich zbytečností.
  Jsem sportovní rybář a dyje 5 je má srdcová voda. Nechápu proč mi zakazují provádět sportovní rybolov tím, že mi chtějí znemožnit použít jakoukoliv ochranu před nepřízní počasí. Místo k lovu udržuji v čistotě.
  Toto by se mělo řešit jako totální nesmysl. Nevěřím, že tu jde někomu o rybáře!!!

  • jde vidět, že nechápeš mnohem více věcí.. pokud je dyje 5 tvá srdcovka jak píšeš tak se domnívám že pouze na obrázku. protože ohledně odstranění těchto staveb se hovoří víc jak 10 roků. Takže žádné ,, Najednou “ jde vidět že vůbec nevíš která bije.-

 2. Plně souhlasím s autorem článku MRS nedělá na tomto úseku pro rybáře nic ! Můžeme si vzít příklad na řešení podobné situace na V.N. Křetínka. Obecní úřad Křetín vydal vyhlášku, která zakazuje budování jakýchkoliv přístřešků na březích okolo přehrady a v dodatku rybářského řádu se objevila věta , že rybolov se řídí podle této vyhlášky a pak následuje přísná kontrola a věc je jednoduše vyřešena. Tady byly také problémy z rezervování si míst na př. na celé víkendy jednotlivých skupin rybářů problémy , o udržování pořádku nemluvím .
  Jenom chtít a nebát se, a v první řadě se musí chopit iniciativy MRS.

 3. Ty karavany, to je jedno velké smetiště, hnus. Zabírání místa atd. Zlikvidovat , okamžitě.
  Samozřejmě, že iniciativu, nemůžeme čekat o ČRS a MRS. To je tlupa ,,tlučhubů,, a nepamatuji si, že by kdy něco vyřešili. Rybářský řád je jeden velký paskvil, které MO ještě domrší místní úpravou. Jeden příklad za vše. Rybář v daném revíru nesmí rozdělávat oheň, stanovat či bivakovat. Běžní občané smí, protože je to Magistrátem města dovoleno, dokonce i vyhrazeno. To byl jeden střípek z ,,paskvilu,, R.Řádu.
  Dál to nemá cenu komentovat. Fandím Povodí Moravy. Díky.

 4. Fandím povodí Moravy,Na Nových Mlýnech je to hnus,majitele načerno postavených přívěsu si zabírají i vodu a mají ohraničené pásmo vody,nepustí tam nikoho.Velký bič a malej dvůr na tito hovada!!!Voda je pro všechny a né jen pro nějaké kretény co si postaví bejvalej včelín k vodě a myslí si že je vše jeho………..

  • Na Dyji mi poradil Malda512, že když se tam dostali do konfliktu s nějakým místním v černé stavbě tak mu tu jeho příšernost při odjezdu ugrilovaly ( já myslím že to znamená že mu tu maringotku vypálili plamenem). Opravdu zajímavé řešení svépomocí, chataře prostě postihují živelné katastrofy moc málo často ( tomu se mohlo pomoci). Čím otravnější chatař, tím častěji bude budovat vrabčí hnízdo znovu od základů.. časem by se mohl začít chovat civilizovaněji.
   Když ty marinogotky nejsou vozidla ale stavby nelegální, tak se asi těžko bude majitel bránit že mu chajdaloupka zhořela, když tam vlastně nikdy neexistovala.
   Buldozer a srovnat to tam se zemí ty lágry bezdomovců. Nové mlýny si nezaslouží aby jejich břehy okupovaly takový „podlidi jako chataři“

   • Václave , naprosto s tebou souhlasím a určitě ne jenom já ale spousta jiných ! Opravdu se lidi zabydlení v okolí teto nádrže chovají jako dobytek . Vyhrazují si místo pro své koníčky a přitom neloví ! Chceš si sem sednout , tak nesmíš hned tě žene pryč ! Chovají se jako dobytek a to nemluvím o tom jak se chovají když projíždí okolo rybářů ! Doslova na ně najíždí a ohrožují je i na životě nebo jsou schopní jím zavinit úraz pádem do kamenů hráze ! A to nemluvím jako v mém případě že i naše dítě muselo skočit mezi kameny a to mu je 8 let ! Být podle mne , tak tam nestojí jeden pevný karavan nebo bouda !!!! A když už tak místo je pro všechny a nejenom pro toho kdo tak má boudu !!!! Jsem pro totální likvidaci a minimálně 20 m od vody místo ! Kam asi jdou odpady z nádobí, toalet ,praní ???? Vše končí v nádrži !!! A to je taky důvod pro likvidaci !!!!!!!!!!!!!!!!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -
Přidejte i vy své hodnocení