Malá Kopa

- Reklama -

Soukromý revír Malá Kopa se rozprostírá v těsné blízkosti města Kostelec nad Labem, které leží ve Středočeském kraji. Jezero Malá Kopa se nachází pouhých pár kilometrů od Prahy, což může ocenit celá řada rybářů z tohoto města. Rybník Malá Kopa je raritou v tom, že se jedná o čistě sumcařský revír. Revír Malá Kopa má rozlohu 3 hektary a loví se na něm z 5 atraktivních lovných míst.

Jezero Malá Kopa je zatopeným lomem, kde se v minulosti těžil písek. Díky tomu má soukromý revír Malá Kopa velice zajímavý reliéf dna a nádherně čistou vodu. Jezero Malá Kopa nabízí rybářům jedinečnou atmosféru. Břehy soukromého revíru Malá Kopa jsou pevné a travnaté, a jen občas na nich rostě hustější vegetace. V blízkosti revíru rostou husté lesy.

Rybáři si mohou na soukromém revíru Malá Kopa vybrat hned z celé řady druhů povolenek k lovu. Jsou k dispozici krátkodobé nebo dlouhodobé povolenky k lovu. Na revíru se loví z 5 míst a loví se maximálně na dvě udice. Na rybníku Malá Kopa probíhá pochopitelně i noční rybolov.

malakopaKromě atraktivního rybaření nabízí soukromý revír Malá Kopa další služby, které rybářům zpříjemní pobyt na tomto jezeře. Na revíru funguje kvalitní občerstvení, je zde k dispozici půjčovna loďek anebo prodejna rybářských potřeb. Samozřejmostí je prostorné parkoviště pro rybáře. Soukromý revír Malá Kopa splňuje i přísná kritéria pro bezproblémový lov rybářů se ZTP.

Jak již bylo zmíněno, Malá Kopa je sumcařským revírem. Proto je zde dominantní rybou obsádky sumec velký. V jezeře Malá Kopa jich žijí desítky o nejrůznějších velikostech. Ti největší sumci, kteří pobývají v jezeře Malá Kopa, dosahují hmotnosti až 80 kilogramů! Neváhejte a přijeďte si zachytat na Malou Kopu! Nebudete toho litovat.

 

O revíru

Rozloha revíru: 3 ha

Kraj: Středočeský

 

Nejlepší cesta k revíru: K jezeru Malá Kopa se jede po silnici číslo 244. Ze směru od Všetat – projíždí se lesem a na první křižovatce odbočkou doleva. Ze směru od Kostelce nad Labem – hned za mostem přes řeku Labe se dejte doprava.

GPS souřadnice: 50°14′ 58.73″, 14°35’52.24

 

Malá Kopa

 

Informace o lovu ryb na revíru

Pravidla lovu:    

Lov sumců je povolen po dobu 24 hod. po celém jezeře Malá Kopa. Při lovu sumců je lovící povinen a oprávněn:

1. Lovit jen sumce maximálně na 2 pruty o jednom návazci s trojhákem nebo dvěma návazci, každý o jednom háku s protihrotem. Po jeho ulovení musí být sumec ihned vrácen zpět do vody.

2. Lovné techniky při lovu sumců: přívlač, lov na bójku, položená.

malakopa3. Používat k zavážení nástrah loďku, používat echolot, případně další rybářské zařízení.

4. Parkovat s vozidlem na vyhrazeném místě. Není dovoleno zajíždět s vozidlem na lovné místo.

5. Postavit si na dobu lovu bivak.

6. Kolem lovného místa udržovat pořádek.

7. Chovat se při lovu slušně a ohleduplně vůči ostatním lovícím rybářům.

8. V případě ulovení velkého sumce (nad 30kg) je rybář povinen ohlásit úlovek panu Porybnému. 

 

1) Obecné zásady chování při lovu

Lovící je při pobytu u vodní plochy povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení lovu je každý povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Odpadky musí být shromážděny v soudržném obalu a dopraveny do odpadových nádob na tuhý komunální odpad případně na separovaný odpad s individuálním režimem svozu v obci. Je zakázáno vykonávat hygienu přímo v jezeře, jakožto používat šampóny apod. Porušiteli tohoto ustanovení bude pověření k lovu ryb odebráno a nebude v budoucnu nové vydáno.

S ulovenými rybami je lovící povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Je povinen rybu po vylovení položit pouze na vhodnou podložku, bezodkladně vyháknout a pustit zpět. Fotografování úlovků je možno pouze nad mokrou podložkou, nebo ve vodě.

Držitel pověření ručí za případné škody na rybí obsádce vzniklé jeho jednáním při lovu, za škody na díle, na březích a zařízeních. Při provádění lovu je nutné, aby lovící mezi sebou dodržovali vzdálenosti vymezené stanovenými sektory.

Bivakování je povoleno. Je zakázáno rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa. Oheň je možno rozdělat pouze po předchozí domluvě se správcem areálu nebo rybníkářem.

2) Lovné míry a hájení 

Lov probíhá metodou, chyť a pusť, s pečlivou evidencí ulovených ryb. Rybníkářem je průběžně kontrolován zdravotní stav a v interní neveřejné dokumentaci jsou zaznamenávány přírůstky a zdravotní stav ryb, zejména generačních připravovaných k expedici.

Ulovení zraněné ryby nebo ryby vykazující morfologické anomálie je lovící povinen neprodleně oznámit rybníkáři. Pouze takovouto rybu je možno sakovat do hladkého saku bez kruhů pro další transport do karantény.

Je zejména zakázáno:

 1. používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
 2. používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
 3. užívat k lovu ryb elektrického proudu,
 4. přechovávat ryby ve vezírku, saku (krom zraněných ryb) případně jiném zařízení,
 5. odnášet ulovené ryby od vody,
 6. používání samoseků,
 7. lovit ryby do čeřínku,
 8. řezat vidličky z rostoucích stromů,
 9. používat jako nástrahy krev, škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy včetně jejich vývojových stádií,
 10. vnadit luštěninami (fazole, hrách, soja atd.), krví, masem a směsmi z masa, bílými červy, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií.
 11. U správce areálu je možno zapůjčit příslušné vybavení k rybolovu

Za zapůjčené náčiní se vybírá záloha v hodnotě 500,-

Povinné náčiní: 

 • lovící je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, dezinfekční přípravek pro ošetření vpichu, míru pro zjišťování velikosti ulovených ryb a polstrovanou podložku o minimálním rozměru 60 x 200 cm

3) Evidence úlovků

Ulovená ryba musí být šetrným způsobem změřena, případně zvážena, vyfotografována a zjištěné hodnoty musí být zapsány do evidence pro pozdější statistické vyhodnocení přírůstku obsádky jezera. Fotografování ryb provádí lovící pouze v podřepu nebo ve vodě. Ryba musí být do 5.min vrácena do vody.

4) Kontrola a dozor

Kontrolu a dozor vykonává rybníkář a zástupci jím pověření. Těmto osobám je lovící osoba povinna umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, a zejména evidence úlovků. Rybníkář je oprávněn kontrolovat i vozidla a jejich obsah. Při zjištění přestupku proti těmto pravidlům lovu ryb či obecně platným předpisům jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat pověření k lovu a popř. vznést podnět k uložit sankce dle platných předpisů.

Pokud bude kontrolou zjištěno, že lovící konal v rozporu s těmito pokyny, bude mu pověření k lovu bez náhrady odebráno, lov ukončen a po uhrazené případné škody bude vykázán z areálu.

5) Pověření k lovu ryb

Pověření k lovu fyzickým osobám jsou vydávána jmenovitě a jsou nepřenosná. Právnickým osobám lze po předchozí dohodě vydat v omezeném počtu přenosné pověření pouze pro vlastní zaměstnance.

6) Závěrečná ustanovení

Lovící je povinen seznámit se před započetím lovu s Pravidly lovu ryb na udici a toto stvrdit podpisem. Po skončení platnosti pověření je nutno předat jej do 7 dnů zpět rybníkáři – správci areálu nebo jeho pověřenému zástupci. Přehled o úlovcích vrátit před odjezdem.

Předání přehledu o úlovcích je v zájmu každého rybáře, neboť na základě sumarizace úlovků a statistického vyhodnocení přírůstků rybníkář přistupuje k hospodářským zásahům na chovné vodní ploše.

Parkování vozidel je možné na nově vybudovaném parkovišti. Návštěva lovícího rybáře se musí nahlásit u správce. Vozidlo bude zaparkováno na vyhrazeném parkovišti.

Pravidla lovu jsou platná od 1. 4. 2013 a jsou závazná pro výkon kontrolních lovů na udici na jezeru KOPA ve správě společnosti AXICIA, s.r.o.

Každá osoba vstupuje do areálu na vlastní nebezpečí a je plně zodpovědná za jednání své a svých dětí.

 

Ceník povolenek: 

POLOŽKA CENA
Povolenka 12 hodin 500,-Kč/12hodin
Povolenka 24 hodin 700,-Kč/24hodin
Povolenka na víkend od pátku do neděle 1.400,-Kč/48hodin
Povolenka na týden 3.400,-Kč/týden
Půjčení lodě 100,-Kč/den
Podběrák 30,-Kč/den
Podložka pod rybu 30,-Kč/den
Nosítka, váha, trojnožka 80,-Kč/den

 

Nabízené služby:  

 • Možnost pronájmu revíru jako celku
 • Noční lov
 • Občerstvení
 • Parkoviště
 • Přístupné pro ZTP
 • Prodej rybářských potřeb
 • Půjčování lodí
 • Správce na místě

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov Malá Kopa

Odpovědná osoba:                  Jan Patěk

Telefon:                                   731 726 315

E-mail:                                     patek@rybarenikopa.cz

Webové stránky:                     www.rybarenikopa.cz

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Nejnovější techniky

 1. Jsem Invalidní ZTP/P ,členem ČRS jsem od roku 1948 ,kde platím celosvazovou povolenku každý rok,ale která mně už dnes nebude na nic,protože je na většině rybnících a bývalích kvalitních vodach kam jsem rád chodíval ,chytání jen za poplatek nebo vody místního významu na který mně k mé vášni nezbívají peníze ani na dopravu která se stále prodražuje.Ryby nejím ,vždy je pouštím zpět,Do řek se k velkému počtu rybářu které jsou motoryzovaní dává velice málo ryb,přesto že se na organizacích od nich vybere dost peněz na zarybnování.Kde ČRS měl chovné rybníčky zabrali soukromníci nebo se zakázalo chov ryb.V řekách se při výtěru moc ryb neudrží je to rok od roku horší.Chytá se stále více bez povolení hlavně brzy ráno nebo večer kde nechodí rybářská stáž která se bojí měla by míti i pravomoc městská policie kontroly rybařících .Přeji všem sportovím rybářům mnoho zdraví a lepší rybyření než v předešlých létech to přeje 77 letý důchodce Petrův Zdar

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -