DomůSoukromé revíryPřehrada Luhačovice

Přehrada Luhačovice

- Reklama -

Soukromý revír přehrada Luhačovice leží ve Zlínském kraji, nedaleko Luhačovic a jen pár desítek kilometrů od Zlína. Přehrada Luhačovice patří k legendárním revírům v republice. Jedná se o revír, ve kterém žijí skutečně kapitální ryby. Na přehradě probíhají i dobře známé podzimní rybářské závody – rybářské závody Pohár města Luhačovice. Přehrada Luhačovice má rybářům jednoduše co nabídnout. Tento soukromý revír má rozlohu 36 hektarů.

Prostředí okolo soukromého revíru přehrada Luhačovice naprostý klid a pohodu. Přehrada se nachází v úpatí Bílých Karpat, takže o nádhernou přírodu není nouze! Navíc břehy okolo soukromého revíru jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě. I proto patří Luhačovická přehrada k TOP revírům v naší zemi…

Na soukromém revíru přehrada Luhačovice si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

Luhačovická přehrada je velice dobře zarybněná. Rybáři tady mohou ulovit celou řadu rybích druhů nejrůznějších velikostí. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit nádherné kapry nebo amury. Samozřejmě na své si tady přijdou i milovníci dravých ryb, protože v přehradě žijí i nádherní dravci! Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

O revíru

Rozloha revíru: 36 ha

Kraj: Zlínský

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek:

Dospělí (a 16 – 18) Mládež (do 15 let)
MP roční 5000,-Kč MP roční 2500,-Kč
MP týdenní 1200,-Kč MP týdenní 600,-Kč
MP třídenní 800,-Kč MP třídenní 400,-Kč
MP denní 300,-Kč MP denní 150,-Kč

 

Pravidla lovu:

Ščávnice 1 A – Přehrada – údolní nádrž           36 ha

Revír tvoří údolní nádrž v k.ú. Pozlovice

Od tělesa hráze až po lávku na konci vzdutí přehrady. Sportovní rybolov zakázán 100 m od tělesa hráze a 200 m od konce vzdutí přehrady (CHRO) – vyznačeno tabulemi, výjimku z tohoto ustanovení může v době konání rybářských závodů  povolit výbor RSLZ

Zákazy, omezení a výjimky

 • Pravidla pro lov candáta. Při lovu candáta je povinností lovícího, mírového candáta zasáčkovat a v daný den pro něj končí lov dravců s výjimkou lovu na umělou nástrahu přívlačí. Candáta nedosahujícího nejnižší povolené míry, je lovící povinen okamžitě po vylovení šetrně vyháčkovat nebo odstřihnout. Lovící si může ponechat jednoho candáta denně , 2 ks na týden a celkem 10 ks na kalendářní rok . Toto ustanovení platí pro držitele krátkodobých i ročních povolenek. U třídenní povolenky platí možnost ponechání 1 ks candáta. Nešetrné zacházení s ulovenou rybou bude důvodem k okamžitému odebrání povolenky.
 • Denní úlovek kapra na obou revírech je 1 kus, v kalendářním roce pak 25 kusů – platí pro držitele ročních povolenek. Ulovením dvou ušlechtilých ryb, případně kapra a jedné ušlechtilé ryby, nebo dosažením součtu hmotností 7 kg úlovku končí v daný den pro rybáře lov.
 • V jarním období tj.od 1.1.-30.4. je stanoven týdenní úlovek kapra na 4 kusy a od 1.5.-31.12.  na 5 kusů na lovící osobu a týden. Pro držitele ročních povolenek začíná týden pondělím a končí nedělí.
 • Denní úlovek lína je omezen na 4 kusy na lovící osobu a den.
 • HORNÍ MÍRA KAPRAJE 65  CM.  PŘI ULOVENÍ KAPRA  NAD HORNÍ MÍRU, JE LOVEC POVINEN RYBU ŠETRNĚ VRÁTIT VODĚ A ZAZNAMENAT ÚLOVEK S POZNÁMKOU – VRÁCEN VODĚ. PLATÍ NA REVÍRU ŠČÁVNICE 1A.
 • Ihned po zasáčkování ryby , která má stanovenou míru, je lovící povinen tuto rybu zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky. Pokud rybář přeruší v daný den lov, nebo rybu odnese od vody, musí zapsat novou docházku. V případě ukončení lovu, je povinností lovícího odnést ulovené ryby od vody.
 • Zákaz používání protihrotů na háčku. Výjimkou je lovu dravců na živou rybku na plavanou (protihrot stačí zamáčknout).
 • Jeseter malý je celoročně hájený. Po ulovení, je povinností ihned jej šetrně pustit.
 • Je povinností každého rybáře, lovícího na Luhačovické přehradě, použít plněnou podložku pod rybu, pokud rybu vylovína břeh. Podložka musí být před tím než se na ni položí ryba, mokrá a dostatečně velká, aby ryba nepřesahovala žádnou částí těla z podložky. Porušení tohoto nařízení se bude klasifikovat jako špatné zacházení s rybou a bude následovat odebrání povolenky k lovu
 • Přísný zákaz zakrmování na revíru Ščávnice 1A , povoleno vnadění, pouze pokud je pevnou součástí součástí  udice-krmítko, PVA systém. Vnadící směsi se na revíru Ščávnice 1A  použijí v množství max. 3 litry na oprávněnou lovící osobu za den.
 • Lov ryb na revíru Ščávnice 1A – PŘEHRADA se provádí pouze z pevného břehu.
 • Povinností lovícího je používání únikových montáží. Přísný zákaz používání montáží typu helikoptéra , srkačka  a podobně, které neumožní při utržení rybě volný pohyb.
 • Jako nástražní rybky je přísně zakázáno používat tyto druhy ryb: cejn velký, cejnek malý karas stříbřitý a střevlička východní. Zároveň je přísně zakázáno tyto druhy ryb při ulovení vracet zpět do vody!
 • Zákaz zabíjení a kuchání ryb u vody.
 • Přísný zákaz darování a prodeje ryb,  porušení bude postihováno stejně jako pytláctví pro lovce i obdarovaného .

 

Nejnižší povolené míry:

Mník jednovousý 30 cm Bolen dravý 40 cm
Candát obecný 50 cm Úhoř říční 55 cm
Kapr obecný  – potok 45 cm Pstruh obecný potoční 25 cm
Kapr obecný dolní míra – přehrada 45 cm Pstruh duhový americký 25 cm
Kapr obecný horní míra – přehrada do 65 cm Jelec tloušť 25 cm
Lín obecný 30 cm Siven americký 25 cm
Lipan podhorní 30 cm Štika obecná 50 cm
Sumec velký 70 cm Parma obecná 40 cm
Podoustev 25 cm Ostroretka stěhovavá 30 cm
Délka se u ryb měří od konce rypce až ke konci nejzazší části ocasní ploutve položením na míru.

 

Chování při lovu:

 • Při lovu udicí na položenou i plavanou, musí být lovící u prutů přítomen tak, aby s nimi mohl manipulovat a byl okamžitě dosažitelný.
 • Oprávněné osoby k lovu ryb na revírech RSLZ Luhačovice, musí mít u sebe povolenku k rybolovu, platný státní rybářský lístek a věrohodný průkaz totožnosti s fotografií.
 • Osoby oprávněné k lovu ryb jsou povinny kontrolním orgánům RSLZ poskytnou v případě potřeby podporu a pomoc, dodržovat na svém stanovišti pořádek a podřídit se rozhodnutím kontrolních orgánů.
 • Před započetím lovu je lovící povinen na svém stanovišti v okruhu 5 metrů zabezpečit, udržovat pořádek a toto zajistit i při svém odchodu od vody.
 • Uhynulé ryby, na něž je možno dosáhnout, je lovící povinen vylovit z vody, odnést mimo pobřeží a zahrabat do země.  Neházejte uhynulé ryby do popelnic a kontejnerů umístěných v okolí přehrady.
 • Zákaz stanování u vody, povoleny jsou pouze přístřešky do 2,5 m v průměru bez podsady.
 • Po ukončení denní doby lovu nesmí být přístřešky u vody.
 • Místa k lovu nesmí být vyhrazována.
 • Zákaz rozdělávání ohňů na březích přehrady.

 

Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy :

 • Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (např. peán, obůstek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovené ryby, vezírek a podběrák, dostatečně velký aby nedošlo k poškození ryby.
 • Řezat vidličky (opěrky) z rostoucích porostů, nebo je jinak poškozovat je rovněž zakázáno.
 • Lovící rybář pro zjištění váhy ryb se řídí tabulkou délky a váhy ryb, nebo musí mít mincíř na vážení ryb

 

Denní doby lovu ve vodách mimopstruhových se stanoví takto
MĚSÍCE DOBY LOVU
leden, únor, listopad, prosinec Od 7°° do18°°
březen Od 5°° do 21°°
duben, září, říjen Od6°° do 22°°
květen, červen, červenec, srpen Od 4°° do24°°

Měsíce 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10 jsou stanoveny v letním čase. Měsíce 1, 2, 3, 11 a 12 jsou v čase středoevropském.

 

Docházka k vodě, počet a množství úlovků a evidence:

 • Před započetím lovu, je lovící povinen čitelně nesmazatelným způsobem zapsat datum a revír. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky.
 • Pokud lovící neuloví žádný úlovek, je povinen po ukončení rybolovu toto vyznačit proškrtnutímpříslušného řádku vodorovnou čarou. Pokud se tentýž den rozhode znovu lovit, zapíše toto jako novou docházku na následující řádek.
 • Čitelně nesmazatelným způsobem vyznačovat údaje v záznamu o úlovcích. Nečitelné a přepisované údaje budou posuzovány jako falšování dokladů – ukončení rybolovu s následným odebráním povolenky.Také ten, kdo včas tj. do 15 ti dnů po skončení platnosti neodevzdá jakoukoliv povolenku nebo ji vážně poškodí, nebude mu v následujícím roce povolenka vydána.

 

Rybolov mládeže:

 •     Mládež od 8 do 15 let včetně, může lovit na vodách mimopstruhových na jeden prut pod dozorem osoby starší 18 let. Povolenku může mládež této kategorie obdržet po absolvování 1. ročníku rybářského kroužku. Mládež do 15 let nesmí lovit na živou rybku, přívlač je povolena.  Mládeži od 8 do 15 let může být vydána povolenka v rozsahu svazové povolenky.

Činnosti tímto řádem nevyjmenované se řídí výkladem zákona č. 99/2004 Sb.

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov Luhačovická přehrada

Telefon: 731 615 550

E-mail: [email protected]

Webové stránky: www.rybari-luhacovice.cz

Předchozí článek
Další článek
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Lom Radnice

Rybník Ráček

Rybník Královák

Akční nabídky

Nejnovější techniky

2 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -