DomůNovinkyNedostatek kyslíku zabil metráky ryb! V rybníku hromadně uhynulo přes 200 kilo síhů

Nedostatek kyslíku zabil metráky ryb! V rybníku hromadně uhynulo přes 200 kilo síhů

- Reklama -

Smutnou zprávu přinesl Středočeský územní svaz, který informoval o úhynu 250 kilogramů síhů severních marén na rybníku Nový v Příbrami. Středočeští rybáři uvedli, že v rybníku došlo pravděpodobně k prudkému úbytku kyslíku. A právě ten zabil tyto krásné ryby. Potíží je to, že síh je velmi náročný na kyslík, a podobné výkyvy u něj působí nemalé problémy. To se bohužel projevilo i na chovném rybníku v Příbrami…

Foto: Středočeský ÚS

Ryby uhynuly na rybníku Nový v Příbrami. Tento rybník aktuálně slouží jako chovná lokalita. Právě tady středočeští rybáři posbírali celkově 250 kilogramů síhů severních marén, které zabil pravděpodobně nedostatek kyslíku ve vodě. 

„První úhyn byl zaznamenán a nahlášen předsedovi SÚS panu Hýbnerovi v neděli 4. července 2021 ředitelem areálu Mgr. Janem Slabou. Během dne byla situace průběžně monitorována a vyhodnocována ve spolupráci se správcem areálu panem Trojanem, který zajišťoval úklid uhynulých ryb. O den později však byl v brzkých ranních hodinách zjištěn velký výskyt uhynulých ryb na vodní hladině rybníka, jednalo se o přibližně 200 kg, což bylo okamžitě hlášeno předsedovi SÚS Dušanovi Hýbnerovi, který se ihned dostavil na místo,“ uvedli středočeští rybáři.

Rybářům pří odklízení uhynulých ryb bylo jasné, že ryby s největší pravděpodobností zabil nedostatek kyslíku ve vodě. V zasažené lokalitě totiž nebyly vidět žádné náznaky toho, že by do rybníku unikla třeba nějaká toxická látka.

„Úhyn byl způsoben s největší pravděpodobností nenadálým, kyslíkovým deficitem, který nastal vlivem prudkých změn počasí s velkými výkyvy atmosférického tlaku, které v brzkých ranních hodinách vedly k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě. Tuto verzi potvrdil přivolaný technik SÚS, který digitálním multimetrem provedl měření základních veličin,“ uvedl Středočeský územní svaz.

Při tomto úhynu hynul pouze jeden rybí druh – síh severní maréna. Právě tyto ryby jsou na podobné výkyvy množství kyslíku ve vodě velmi citlivé. V chovném rybníku jsou podle středočeských rybářů i jiné druhy ryb, které ale po kyslíkovém deficitu neuhynuly.

„Druhově jde výhradně o síha severního marénu v průměrné velikosti 20 cm. Při bližším ohledání uhynulých ryb bylo zřetelné, že nejde o čerstvě uhynulé ryby. Na rybníku nebyly správcem areálu v předchozích dnech zjištěny žádné cizorodé látky ani znečištění. Uhynulé ryby nevykazovaly žádné známky onemocnění, které by mohlo jejich úhyn způsobit,“ popisuje Středočeský ÚS.

 

Předseda Dušan Hýbner vysvětluje: Proč dochází k úbytku kyslíku?

Velký vliv na množství kyslíku ve vodě má atmosférický tlak, nadmořská výška a vývoj počasí. S klesajícím tlakem klesá obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě. Všeobecně platí, čím teplejší voda, tím menší obsah kyslíku.

Proto například v létě před bouřkou doprovázenou poklesem tlaku, dochází k poklesu kyslíku ve vodě až na spodní hodnoty. Obsah kyslíku ve vodách kolísá podle konkrétních podmínek. V denním režimu lze očekávat nejnižší obsah kyslíku ráno před a po rozednění, neboť ani vodní rostliny, které přes den produkují kyslík fotosyntézou, v noci naopak kyslík spotřebovávají a kyslíkový deficit tím ještě zhoršují.

Někdy prudký pokles kyslíku ve vodě trvá třeba jen půl hodiny, ale zkáza je dokonána. Udušené ryby jdou ke dnu a teprve po nějakém čase, zase s ohledem na klimatické podmínky, vyplavou na vodní hladinu.

Proto bude v nejbližších v 2 až 3 dnech ještě probíhat monitoring rybníka a úklid padlých ryb, které budou ze dna stoupat k vodní hladině. Věříme, že drtivá většina uhynulých ryb je již z vody odstraněna.

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Nejnovější techniky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -