DomůOstatníRybářská publicistikaBobr ucpal rybník, hráz mohla prasknout. Rybáři mohou zvíře odstřelit

Bobr ucpal rybník, hráz mohla prasknout. Rybáři mohou zvíře odstřelit

- Reklama -

Rybáři v Chlumci nad Cidlinou obdrželi povolení k odstřelu bobrů. Tito chránění hlodavci se v regionu množí čím dál více. A právě chlumeckým rybářům bobři způsobili potíže.

Po celé České republice žije přibližně 15 000 bobrů. A jejich zvýšený počet už začíná způsobovat některým rybářům značné škody. Chlumečtí rybáři 15. listopadu 2023 slovili všechny své. Při opětovném napouštění rybníka však s hrůzou zjistili, co stalo.

 

Bobr ucpal výpusť opakovaně

Bobr kompletně ucpal výpusť rybníku vším, co mu přišlo do cesty. A schylovalo se tak k velkému neštěstí, tedy k protržení hráze. Když rybáři zjistili, že hrozí protrhnutí celé hráze z druhé strany, začali jednat a ucpanou výpusť okamžitě vyčistili. Bobr však za jediný večer výpusť zase ucpal.

Tato situace se opakovala ještě několikrát, a tak rybáři museli přispěchat s radikálnějším řešením. Protože rybníky patří do zóny B, kde není ani s povolením možný plošný odlov tohoto živočicha, museli žádat o výjimku, aby mohli proti bobrovi jednat.

Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny vysvětlila, že výjimky jsou udělovány zejména tam, kde by bobři mohli poškodit například hráze rybníků.

Povolení k odstřelu bobra tak bylo uděleno. Lov bobrů ale rozhodně není jednoduchý. Jsou to totiž noční tvorové, a navíc velmi obezřetní. Lov bobrů zároveň musí probíhat podle určitých pravidel, a to konkrétně v souladu se zákonem o myslivosti, což vylučuje třeba použití pastí.

 

Bobr může přírodě významně pomáhat

Někteří mají na bobry velmi kritický pohled. Jenže toto zvíře může být pro životní prostřední velmi přínosné. Pro magazín InRybar.cz na dotazy ohledně bobrů exkluzivně odpovídala tisková mluvčí AOPK Karolína Šůlová.

Vyplácí se škody po bobrech?

Škoda na rybách se vlastníkům či nájemcům rybníků v případě poškození rybníků bobřími norami neproplácí, zákon č. 115/2000 Sb., v platném znění umožňuje proplácení škod, které způsobil bobr, pouze na trvalých porostech či polních plodinách.

Kdy může být požádáno o odlov bobra?

Pokud je kvůli poškození vodního díla bobřími norami ohrožena jeho bezpečnost a provozuschopnost, může vlastník či nájemce rybníka požádat o odlov přítomných bobrů. Nebo je možné získat dotaci na opravu hráze poškozené bobřími norami z Operačního programu Životní prostředí.

Na kolik jedinců se odhaduje bobří populace?

Aktuální početnost bobří populace v České republice je odhadována na 15 000 jedinců. AOPK ČR nyní vyhodnocuje program péče o tohoto živočicha a připravuje jeho aktualizaci. Program péče o bobra evropského v ČR dělí Českou republiku do tří zón – zóna A (1% území ČR) zahrnuje především evropsky významné lokality, ve kterých je bobr předmětem ochrany.

V zóně B (83 % území ČR) je cílem nalézt kompromis mezi hospodářskými zájmy v krajině a přítomností bobrů. Zde je možný, v případě vydání výjimky orgánem ochrany přírody, individuální odlov konfliktních bobrů na vodních dílech území ČR.

Třetí zónou je zóna C, která tvoří přibližně 16 % území ČR. Ta byla vymezena z důvodu ochrany jihočeských rybničních soustav. Zde je nežádoucí vliv plošného osídlení předmětného druhu, tj. byla zde vydána plošná výjimka pro odlov bobrů.

Strom, který pokácel bobr

Proč vlastně bobr staví hráze? 

Bobr staví hráze na tocích, aby zvýšil úroveň hladiny vody v místech, kde se pohybuje. Ve vodě se totiž cítí nejbezpečněji, pod vodou potřebuje mít i ukryté vchody do svých nor. Po vodě se mu i lépe transportují větve a kmeny dřevin, které využívá jako zdroj potravy či stavební materiál.

Je bobr v přírodě nějak prospěšný?

Bobřími hrázemi vzniká soustava jezírek, tůní či celý mokřad. Tento druh tedy vytváří „zadarmo“ to, po čem je v kontextu klimatické vody mimořádná poptávka – jeho hráze zadrží vodu v krajině a její kaskáda sníží kulminační průtoky při srážkách, může tak přispět k snížení rizika menších povodní.

Dále jeho hráze zadržují erozní splaveniny a bobří mokřady jako kořenové čističky snižují koncentraci dusíku a fosforu v tocích. Životní projevy tohoto druhu, tj. kácení dřevin, tvorba hrází či nor se ale lokálně dostávají do střetu s rozličnými zájmy lidí v krajině, a i z tohoto důvodu byl připraven program péče.

 

Jak se musí rybáři chovat, když bobra odstřelí?

Pokud rybáři bobra uloví, mají povinnost ho umístit do chladícího zařízení po dobu minimálně 48 hodin. Následně je potřeba oznámit jeho ulovení úřadům, které rozhodnou o dalším osudu zvířete.

Úřad má několikeré možnosti, jak s odloveným bobrem naložit. Bobr může být předán dále k výzkumným účelům, nebo bude s povolením úřadů zlikvidován. Rybáři z Chlumce nad Cidlinou však získali povolení pro jednorázový odstřel, což znamená, že v případě dalších problémů s bobry budou muset žádat o povolení opětovně.

 

Na bobry upozorňovali i vodohospodáři

Bobři pak nepůsobí škody jen rybářům, ale například i vodohospodářům. V roce 2022 si například vodohospodáři z Povodí Moravy stěžovali na to, že jim bobři působí škody třeba na protipovodňových zařízeních. Celkové škody pak vodohospodáři vyčíslili na milióny korun.

V roce 2022 vodohospodáři z Povodí Moravy evidovali přes 100 bobřích hrází na různých tocích. „V lokalitách, kde bobr svojí činností nezpůsobuje škody na majetku a jeho aktivita neohrožuje zdraví lidí, sledujeme vývoj a do jeho biotopu nezasahujeme,“ řekl tehdy generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

A vodohospodáři už tehdy varovali, že bobři ale zasahují i do těch oblastí, kde mohou ohrozit majetek nebo zdraví lidí. „V těchto případech musíme postupovat dle možností dané legislativou, kdy do teritoria bobra můžeme zasahovat například jen ve vymezeném období či na základě výjimek, které stanoví příslušný krajský úřad,“ vysvětlil ředitel Povodí Moravy.

Zdroj: iROZHLAS.cz, ilustrační foto: InRybar.cz

Přidejte i vy své hodnocení
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

1 komentář

  1. Ten bobr byl nějaký divný, rybník už měl, proč se snažil ještě zvyšovat hráz? Co vlastně ucpával, tzv. bezpečnostní přeliv nebo výpust? Bobr se snaží ucpat každý průsak své hráze, jakmile uslyší průtok vody, vyrazí ucpávat hráz. Bobří hráz vždy poněkud prosakuje, takže nějaký přeliv nepotřebuje. Toho bobra snad mohlí zaplašit, aby přestal se svou prací, nebo ho chytit do živoiovky (klece) a ne ho zabíjet.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -