DomůNovinkyNASAZOVÁNÍ RYB: Tuny nových kaprů! Jarní zarybňování svazových revírů je v plném...

NASAZOVÁNÍ RYB: Tuny nových kaprů! Jarní zarybňování svazových revírů je v plném proudu!

- Reklama -

Jarní nasazování nových ryb do svazových vod je v plném proudu! Rybáři napříč celou republikou nasazují do vody nejen kapry, ale i amury, štiky, candáty a další druhy ryb. Zkrátka nepřijdou ani pstruhové vody, na kterých je rovněž čilý „provoz“! Rybáři tak nasazují opravdu ve velkém! Připravili jsme pro vás kompletní přehled informací z jednotlivých územních svazů a z Rady ČRS. Podívejte se, kde a kolik ryb se nasazovalo…

Informace o nasazování nových ryb přebíráme z oficiálních informačních kanálů jednotlivých územních svazů a Rady ČRS. Informace o nasazování nových ryb do revírů některé územní svazy nezveřejňují. Z toho důvodu nejsou v seznamu uvedeny…

 

Rada ČRS

Nasazování na revírech Rady ČRS (29. 3. 2019): Hospodářský odbor při Radě ČRS projednal na svém zasedání dne 13. 3. 2019 návrh zarybnění rybářských revírů na rok 2019, jejichž uživatelem je Rada ČRS. Jedná se o mimopstruhové nádrže Orlík a Trnávka, dále Veslařský kanál Račice, rybník Dolejší ve Zvíkovském Podhradí a pstruhový revír Morava 24.

Jelikož přišel čas jarních výlovů rybníků, tak s ním ruku v ruce přichází i záčatek plnění zarybňování. V současné chvíli vysazujeme násadu kapra na Orlíku, Trnávce, Račicích i na rybníčku Dolejší ve Zvíkovském Podhradí. Průměrná hmotnost vysazovaného kapra se pohybovala od 1,4 až do 2,5 kg, a proto se můžou rybáři tešit na zajímavé úlovky.

Zároveň přijíždí na ÚN Orlík první násada atraktivního candáta. V souvislosti s pravidelným vysazováním kvalitní násady candáta lze v nádrži pozorovat rostoucí úlovky této vysoce populární ryby. O velmi úspěšném dlouhodobém vysazování candáta do ÚN Orlík nejlépe svědčí to, že například v sezoně 2017 a 2018 bylo na této přehradní nádrži uloveno cca 20 % všech candátů z úlovků na revírech ČRS.

Do ÚN Orlík putovala společně s kaprem taky násada amura. Ten vhodně doplňuje obsádku kapra a v nádrži rychle dorůstá trofejní velikosti. Věříme, že svojí vyhlášenou bojovností přinese tento náklad „živých torpéd“ radost nejednomu příznivci Petrova cechu.

S ohledem na očekávané podzimní manipulace s hladinou ÚN Orlík a ÚN Trnávka, o kterých jsme Vás již dříve informovali v našich aktualitách, posilujeme jarní zarybnění tak, aby si naši rybáři mohli dobře zachytat již nyní, na samém počátku rybářské sezóny.

Výlovy pokračují. Již nyní připravujeme distribuci dalších násad kapra, ale i ostatních druhů ryb. Další vysazování ryb proto na sebe jistě nedá dlouho čekat. Jakmile budeme vědět více, budeme vás opět informovat prostřednictvím článku v rubrice aktuality.

 

Územní svaz města Prahy

Nasazování na pražských revírech (5. 4. 2019): Do všech revírů ČRS Územního svazu města Prahy jsou několikrát ročně doplňovány obsádky různých druhů ryb. Nejpočetnější je samozřejmě zarybnění kaprem, ale každý rok ve stále vyšším počtu vysazujeme také lína, amura, štiku, candáta, okouna, ryby lososovité a další druhy ryb.

Vysazování ryb do pražských revírů praktikují převážně pracovníci sekretariátu ČRS Územního svazu města Prahy společně se členy profesionální rybářské stráže, ale bez pomoci dobrovolníků z pražských místních organizací bychom se neobešli. Spokojenost našich členů – sportovních rybářů je největší odměnou za naší práci.

 

Severočeský územní svaz 

Nasazování na severu Čech (25. 3. 2019): Během pouhých dvou týdnů bylo do revírů distribuováno celkem 83 700 kg ryb, z toho naprostou většinu tvoří kapr ve váhové kategorii 0,8 až 1,3 kg/ks. Krom kaprovitých ryb bylo do vybraných revírů na Litoměřicku vysazeno 150 kg okouna ve váhové kategorii 0,3 kg/ks, tedy 500 ks krásných ryb, které jsou již před třením, a s vysokou pravděpodobností letos na svět přivedou další generaci přímo v rybářských revírech, což je obecně základ životaschopných populací.

Uvedené množství ryb, vysazené za velice krátké časové období, lze považovat oproti dřívějším rokům za mimořádně vysoké. Distribuovaný objem odpovídá zhruba 1/3 za celý rok běžně vysazených ryb. Pokud k tomu připočteme bohaté zarybnění na konci minulého roku, tak se v letošní sezoně můžeme těšit na velmi dobře zarybněné revíry, což jistě ocení všechny skupiny lovících. Takto masivní vysazování v relativně krátkém čase je možné pouze díky využití velkého množství techniky jak územního svazu a našich dodavatelů, tak MO, kterým jsou ryby do revírů distribuovány. Nejintenzivněji navštěvované revíry budou průběžně zarybňovány i v hlavní rybářské sezoně, tak aby byla udržena jejich vysoká atraktivita.

V tomto týdnu bude distribuováno 12 000 kg ryb do revírů v Ústeckém kraji (Děčínsko, Šluknovský výběžek. Chomutovsko, Mostecko, Podbořansko a Teplicko) i Libereckém kraji (Frýdlantský výběžek, Hrádecko-Chrastavsko a Českolipsko). Krom kaprovitých ryb bude vysazeno též 1 000 kg štiky po výtěru. Před zahájením pstruhové sezony se budeme řádným zarybněním samozřejmě věnovat také pstruhovým revírům.

Na podzim roku 2018 proběhlo mimořádně vysoké zarybnění 12 000 kg lína (40 000 ks), 6 700 kg štiky, a celou řadou dalších hospodářsky cenných druhů ryb. Na jaře tyto druhy nebývají zpravidla k dispozici tak jako na podzim, kdy se i v letošním roce můžeme opět těšit na bohaté zarybnění i těmito druhy.

Nadále také probíhají práce na rybochovném zařízení územního svazu v Chabařovicích. Po oteplení zde dojde k dalším výlovům chovných nádrží a vysazování násadových ryb k další produkci. Po výlovech komorových rybníků budou násady kapra a amura dodány také místním organizacím.

 

Východočeský územní svaz

16 000 lipanů (4. 4. 2019): Včera 3. 4. 2019 byl dovezen a vysazen do revírů Východočeského územního svazu lipan podhorní 16000 ks ve velikosti 12-15 cm a násada ročka amura. Lipan byl vysazen do revírů místních organizací, které lipana pro svoje revíry požadovaly při hospodářských prověrkách na podzim 2018. Amur byl dodáván organizacím k dalšímu chovu na základě jejich požadavků. Celkem 43000 ks.

Kapři do Rozkoše (30. 3. 2019): Včera 29.3.2019 byla dovezena z rybářství Doksy s.r.o. násada kapra, která byla vysazena  do údolní nádrže Rozkoš (malá) o celkové hmotnosti 2800 kg. Průměrná hmotnost vysazeného kapra 1,5 kg.

Dále bylo vysazeno do údolní nádrže Seč 250 kg tržní štiky. Štika byla z místní organizace Pardubice. V pondělí 1.4. bude do revírů Východočeského územního svazu dovezen lipan a v úterý bude distribuován roček amura pro organizace Východočeského územního svazu.

Dravci do svazových revírů (27. 3. 2019): Včera 27.3.2019 bylo vysazeno do revírů Východočeského územního svazu řeka Labe 400 kg štiky v tržní velikosti, násada dvouletého candáta 100 kg a 130 kg sumce také v tržní velikosti. Dnes bylo dovezeno a vysazeno na nádrž Seč, Pastviny, Vysoké Veselí, dále do revírů MO ČRS Hradec Králové a Pardubice 15000 kg kapra o průměrné hmotnosti 2 kg.

S vysazováním dravých ryb, ale i kapra se na revírech Východočeského územního svazu bude pokračovat.

17 000 kilo kapra (23. 3. 2019): V měsíci březnu již druhý týden poctivě zarybňujeme naše revíry, jak násadou kapra, tak říčními druhy ryb. Našim cílem je, aby bylo docíleno optimální obsádky všech revírů a proto budeme dál průběžně zarybňovat revíry Východočeského územního svazu. V měsíci dubnu budou zarybňovány revíry organizací, které hospodaří ve výše položených polohách. Celkem od začátku měsíce března již bylo vysazeno do revírů místních organizací ČRS MO Hradec Králové, Nechanice, Chlumec nad Cidlinou, Přelouč, Králíky, Pardubice a ÚN Seč, ÚN Pastviny 17000 kg kapra.

Dále byla vysazena násada  amura o průměrné hmotnosti 2,20 kg, násada okouna 300 kg, síh maréna 2800 ks cca 25 cm, bíla ryby netříděná 1400 kg. Další zarybňování bude pokračovat. V příštím týdnu bude vysazena násada štiky a candáta.

 

Západočeský územní svaz

102 000 úhořů (9. 4. 2019): V Západočeském územním svazu proběhlo vysazování úhořího monté. Do revírů bylo vysazeno celkem 34kg monté, což představuje asi 102 000 ks malých úhořů. Tito živočichové jsou loveni ve Francii a následně transportováni do Čech. Jejich další distribuci po ČR zajistilo Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r. o.

Monté bylo vysazeno do rybářských revírů: Berounka 7,8,9,10; Mže 1,2,3; Úhlava 1,2,3,4,5,6; Úslava 1,2,3,4,5 a Radbuza 1A. Vysazování úhořího monté bylo spolufinancováno Evropskou unií, a to prostřednictvím Evropského námořního a rybářského fondu a Operačního programu rybářství.

Nasazování na západu Čech (7. 4. 2019): V loňském roce se podařilo rybářům v rámci Západočeského územního svazu ČRS vylovit přes 483 tun násadových ryb. Navzdory loňskému velmi teplému a suchému roku, který doprovázel i nedostatek vody v rybnících, se tak podařilo zvýšit průměrný hektarový výnos. Ten činil 681 kg, což bylo o 148 kg více než v roce 2017. Celkem bylo loni sloveno přes 459 hektarů rybníků.  MO ČRS v západních Čechách hospodaří na celkem 500 hektarech rybníků, ve kterých chová násady pro zarybňování západočeských revírů. Výsledky loňského roku zhodnotil 23. března hospodářský výbor ZČÚS ČRS.

Na celkovém výlovku se největší mírou podílel kapr, kterého se vylovilo přes 353 tun v kategorii K3, dále přes 10 tun lína a přes 8 tun amura, který byl vysazen pouze do uzavřených vodních ploch. Z dravých ryb bylo vyloveno 188 364 kusů  ročka  candáta v celkové hmotnosti 5882kg  a téměř 40 tisíc kusů rychlené štičí násady. Loni bylo dále vyloveno 119 450 kusů jelce jesena, který není součástí zarybňovacích plánů, dále 62 000 kusů cejna velkého a 8 865 kg netříděné bílé ryby. Ze pstruhových potoků bylo vyloveno 44 792 ks pstruha obecného a ze pstruhových rybníků a sádek 65 193 ks pstruha obecného, 2 217 kg pstruha duhového a 280 kg sivena amerického. Nezanedbatelný byl také výlovek 34 885 ks lipana podhorního.

Pro potřeby dalšího chovu v letošní sezoně je v komorových rybnících k dispozici 406 500 ks plůdku kapra, 81 058 kg násady kapra, 60 166 kg kapra v kategorii K3 a 66 690 ks dvouletého lína, 9 240 ks dvouletého amura. Ve pstruhových líhních je k dispozici 950 000 ks plůdku pstruha obecného a několik desítek tisíc sivena amerického.

Pro jarní zarybnění pstruhových revírů je v sádkách připraveno 1500 kg pstruha duhového, 450 kg sivena a 4500 kg pstruha obecného, všechno v tržní velikosti. Pro zatraktivnění pstruhových revírů máme opět nasmlouvanou dodávku remontních pstruhů duhových o průměrné velikosti 0,5 kg.

Blíží se zahájení lovu na pstruhových revírech a tak hospodářský odbor přeje všem členům do nové sezony Petrův zdar.

Plnění zarybňovacích plánů bude předmětem příštího komentáře, kdy budou také k dispozici sumarizace úlovků na jednotlivých revírech.

 

Jihočeský územní svaz 

Nasazování na jihu Čech (8. 4. 2019): V těchto dnech naplno probíhá jarní zarybňování Jihočeských revírů. Do revírů již bylo vysazeno přes 50.000 kg kapra, 150 kg amura, 1.640 kg štiky, 350 kg okouna, 250 kg candáta, 30.000 ks ročka ostroretky, 42.000 ks ročka jelce tlouště, 1.000.000 ks mníka, 11.000 ks ročka pstruha obecného, 3.000 ks ročka lipana, 700 kg pstruha duhového, 150 ks bílé ryby a 75.000 ks úhořího monté.

Zarybnění nadále probíhá a v následujících dnech budou rozváženy do revírů lososovité ryby.

 

Středočeský územní svaz 

1085 kilo pstruhů duhových (9. 4. 2019): V těchto dnech provádíme, kromě jiného, rozvoz násady pstruha duhového. V pondělí a dnes bylo nasazeno celkem 1 085 kg duháků, kterého dodaly Sádky Kaplice a Sádky Velké Meziříčí. Ryba měla v průměru 0,35 kg na kus.  

Trofejní ryby v rybníku Stržený (6. 4. 2019): Pro zatraktivnění našeho rybníku Stržený jsme nasadili trofejní kapry a amury. Kapři dosahovali hmotnosti až 11 kg. Celkem jsme vysadili 251 kg trofejního kapra a 130 kg amura. Včera bylo vysazeno 188 kg kapra a 130 kg amura, Dnes 63 kg kapra, kterého dodala MO Příbram. Průměrná hmotnost trofejního kapra byla 8 kg. Amuři dosahovali až 120 centimetrů a jejich váhový průměr byl 9 kg. Nemusíte tak za trofejní rybou vyrážet na soukromé revíry.

Pstruzi a kapři (5. 4. 2019): Dnes bylo rozvezeno 400 kg pstruha obecného a 6 930 kg kapra K2-3. Pstruh měl průměrnou hmotnost 0,3 kg na kus, kapr pak minimální hmotnost 1,5 kg na kus. Potočáci byli nasazeni do revírů MO Žleby – 50 kg, MO Malešov – 20 kg, MO Zásmuky – 60 kg, MO Plaňany – 30 kg, MO Předměřice – 100 kg, MO Rakovník – 80 kg a SÚS Javornice – 60 kg.

Kapr byl nasazený do revírů SÚS Kamýk – 2 000 kg (plnění zarybňovací povinnosti), MO Neratovice – 1 620 kg (dotace SÚS) a dodaly ho Sádky Tchořovice. Do revíru MO Mělník bylo nasazeno 2 710 kg kapra (dotace SÚS), kterého dodaly Sádky Mšec. Do revíru Labe MO Brandýs n/Labem bylo nasazeno 600 kg kapra K3, násadu dodalo Rybářství Chlumec nad Cidlinou.

678 900 kusů úhořů (4. 4. 2019): Dnes bylo do 45 revírů sdružených v SÚS rozvezeno celkem 678 900 kusů uhořího monté, což představuje 226,3 kg v celkové částce 1 948 975 korun včetně DPH. Malé úhoře, kteří pochází z Francie, na základě výběrového řízení dodalo Pstruhařství Kaplice. Monté putovalo do předem vytipovaných lokalit 31 místních organizací a do revírů SÚS.

5000 kaprů (3. 4. 2019): Dnes bylo do chovných rybníků MO Jince nasazeno 5 000 ks kaprů K1 o celkové hmotnosti 140 kg. Kapříci byli nasazeni do rybníků Kantorský – 1 500 ks, Kopáčovský – 2 000 ks a Pecovák – 1 500 ks. S dodanou rybou jsme byli spokojeni (velikost, vybarvení, zdravotní stav a kondice).

Nasazování malých línů (2. 4. 2019): V úterý jsme do chovných vod několika místních organizací rozvezli 7 500 ks lína obecného L1 o průměrné délce 4 – 5 cm. Krásnou násadu dodalo školního pokusnictví střední rybářské školy ve Vodňanech. Lín putoval do MO Bystřice u Benešova – 1 500 ks, MO Sedlčany – 2 000 ks, MO Jince – 1 000 ks, MO Zdice – 1 000 ks, MO Nový Jáchymov – 500 ks, MO Mnichovice – 500 ks a MO Sloveč – 1 000 ks.

1300 kilo kapra (2. 4. 2019): Další zarybnění dnes proběhlo v MO Bělá pod Bezdězem, kde do rybníku Slon bylo nasazeno 1 300 kg kapra K3, jako zarybňovací povinnost. Nádhernou násadu dodalo Rybářství Doksy, kapr měl průměrnou hmotnost 2,5 kg. Na rybníku Slon je do 1. 5. všeobecný zákaz lovu.

 Nasazování kaprů na konci března (1. 4. 2019): Pátek (29. 3.) rozvezeno do revírů MO Kladruby – 700 kg kapra (150 kg dotace SÚS), MO Zruč n/S – 320 kg (dotace SÚS).

Sobota (30. 3.) rozvoz kapra, kterého dodala MO Kutná Hora, ryba o průměrné hmotnosti 1,8 – 2 kg do rybníku Stržený – 2 000 kg, rybník Božkov – 1 000 kg, MO Žehuň – 1 000 kg, MO Žiželice – 500 kg. MO Rožmitál p/Tř. dodala násadu kapra do SÚS Stržený – 2 000 kg, SÚS Kamýk – 1 770 kg, MO Březnice 450 kg (dotace SÚS), MO Příbram – 690 kg (dotace SÚS), MO Rožmitál – Skalice 4 – 590 kg. Bílá ryba: MO Žleby – 200 kg, MO Vlastějovice – 500 kg, MO Soutice – 300 kg.

Neděle, (31. 3.) rozvoz kapra, dodal p. Hulcr z Horní Kamenice na Jelito – 2 000 kg, MO Brandýs n/L – 2 506 kg, MO Kladno – 2 001 kg (dotace SÚS), SÚS Kamýk – 1 326 kg.

Pondělí (1. 4.) rozvezen kapr do revíru MO Veltruby – 100 kg (dotace SÚS), MO Žleby – 130 kg (dotace SÚS).

3150 jelců jesenů (1. 4. 2019): Dnes jsme rozvezli 3 000 kusů dvouletého jelce jesena a 150 ks tříletého jesena. Násadu dodalo Rybniční hospodářství p. Gabriška ze Stráže nad Nežárkou. Průměrná délka ryby byla u dvouročků 15 cm a u tříletých 20 cm. Krásná ryba putovala do revíru MO Mladá Boleslav.

Poznámka: Ve Středočeském územním svazu se intenzivně nasazovalo i na konci března. Více informací zjistíte na webu územního svazu.

Zdroj: územní svazy a Rada ČRS

Redakce InRybar.cz

Ilustrační foto: archiv InRybar.cz

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

8 KOMENTÁŘE

 1. Mě by zajímalo jak to vypadá u nás na Severní Moravě-Moravsko slezský kraj konkrétně u nás na Krnovsku a na revíru na Hartě.

 2. A Morava nic? Známý z jižních Čech mi psal, že může denně odnést dva kapry od vody a taky si je nosí. Zde je pouze jeden, pokud ho v téměř prázdném rybníku chytnete.
  Takže pokračuje pravidlo, že Morava je dojná kráva pro české oblasti. Nebo se pletu?

  • Dobrý den,

   pokud mluvíte o územním svazu pro Severní Moravu a Slezsko, tak problém je v tom, že tento ÚS na webu nezveřejňuje informace o nasazování ryb. To, proč tomu tak je, nevíme. Ale pokud se Vám to nelíbí, není nic snazšího než se zeptat na Vaši MO nebo na zmíněném ÚS…

   Morava a Slezsko určitě není dojná kráva pro Čechy… Na tamních vodách se jistojistě také vysazuje, jen o tom nikdo neinformuje, anebo možná na kanálech, o kterých my nevíme…

   To samé platí pro Moravský rybářský svaz – pokud mluvíte o něm…

   Krásný den!

   Redakce InRybar.cz

 3. Marta ..a to jako sakra čekáš jenom na to až vysadí ryby? Co taky kurník ty nasaďaky nechat žít a chytit si kapra jen tak pro zábavu? Ne, to vaše chuťe nezažene a radši si do svých úst dáte sousto kapra co neměl šanci ani vyplavat z kaďe ! To jsi zajdi rovnou do globusu kurník a nekupuj si povolenku!! Zamyslete se už nad sebou a chytejte pro radost ne pro maso ! A to vaše uvažování že mě povolenka stala 2000 že musíte nahradit peníze masem si strčte někam …to se za 10 let bude čekat až přijede auto s rybami a rybáři v ten den budou stát u břehu a ubijet ryby olověnými krmítky! Co toto je za hnus každý čeká kdy se vysadí ať si může vzít rybu..! A vůbec jestli si ju napíšou! PS: odnes si kapra v igelitové tašce z globusu vyjde ti to na stejne a nemusíš čekat na záběr když ti rybářina srdcem nic neříká !

   • Jo za me vse spatne ryby jsou muj zivot ale kdyz dnes vidim vztah k prirode a rybolovu vse je jen o penezich a komerci a v tom je ta chyba a vychova mladych rybaru nefunguje vse se pocita penezi a prikazy zakazy a proto takhle funguje jen proste nechapu jak muze nekdo cekat na to az si bude nosit denne dva nasadaky domu za me jako rybare kdyz tohle nekdo udela tak to neni rybar a u vody nema co delat. Vodouch31!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -