Domů Soukromé revíry Plzeňský kraj Rybaření Farma Janko

Rybaření Farma Janko

- Reklama -

Soukromý revír Farma Janko leží v Plzeňském kraji, nedaleko obce Vysoká Libyně a jen pár kilometrů od Plzně a Kladna. Soukromý revír Farma Janko je malebný rybník, na kterém naleznete klid a pohodu. Rybník Farma Janko je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Rybník Farma Janko tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.  

Prostředí okolo soukromého revíru Farma Janko nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo farma_janko_rybyrybníku Farma Janko rostou vysoké stromy, které rybářům poskytují blahodárný klid a pohodu. Navíc břehy okolo soukromého revíru Farma Janko jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě.

Na soukromém revíru Farma Janko si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Na rybníku Farma Janko mohou Farma_janko_rybarenirybáři lovit 24 hodin. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

Rybník Farma Janko je velice dobře zarybněný. Rybáři tady mohou ulovit celou řadu rybích druhů nejrůznějších velikostí. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit nádherné kapry, ale například i jesetery. Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

O revíru

Rozloha: 7 ha

Kraj: Plzeňský

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek

1Denní12 hodin350,- Kčv ceně 1 ks kapra do 40 cm
2Celodenní24 hodin400,- Kčv ceně 1 ks kapra do 40 cm

 

Pravidla lovu:

1. Lov probíhá od května do října v době dleplatného ceníku, není-li provozovatelem stanoveno jinak.

2. Zakoupením povolenky nebo zahájením rybolovu se každý rybář zavazuje provozovateli, že se seznámil s tímto Provozním řádem, který se zároveň zavazuje dodržovat.

3. Rybářem se v revíru provozovatele může stát každá osoba starší 16 let a to na základě platné povolenky. Osoby mladší 16 let mohou provozovat rybolov v revíru provozovatele pouze za dohledu osoby starší 18 let, kdy vystavení povolenky bude na osobu starší 18 let.

4. Zahájením rybolovu se rybář zavazuje provozovateli k úhradě stanoveného poplatku dle platného ceníku.

5. V revíru se chytá metodou chyť a pusť, není-li provozovatelem výslovně stanoveno jinak.

6. Povolenka je platná pouze pro jednu osobu je nepřenosná na jinou osobu, přičemž jedna osoba může provádět rybolov maximálně s dvěma pruty. Každý prut může být vybaven jedním návazcem s jedním háčkem bez protihrotua bez pletené šňůry – platí výslovný zákaz používání pletené šňůry.

7. Každý rybář musí být přítomen v době nahození prutu/prutů v místě přiděleného stanoviště.

8. Rybář je povinen mít u sebe následující povinnou výbavu: podběrák, podložku na ryby, desinfekci (např. Clinic nebo Septonex), vyprošťovač háčků.

9. Veškeré úlovky rybáře z rybolovu jsou majetkem provozovatele a rybář je povinen je šetrně vrátit bez zbytečného odkladu a poškození zpět do rybníka, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak (např. při povolení ponechání úlovku).

10. Při ulovení Vyzy velké je přísně zakázáno ji vyjímat z rybníka. Rybář při jejím ulovení rybu musí odháčkovat ve vodě rybníka. Při ulovení Vyzy velké toto rybář bez zbytečného odkladu nahlásí provozovateli.

11. Pořizování fotodokumentace ulovených ryb je dovoleno za předpokladu šetrného zacházení s ulovenou rybou bez zbytečného odkladu navrácení zpět do rybníka. Fotografování Vyzy velké a ryb větších jak 20 kg je možné pouze ve vodě rybníka.

12. Přechovávání ryb ve vezírku je zakázáno.

13. Lov ve vyhrazených prostorách rybníka (trdliště) je přísně zakázán.

14. Rybářská loďka provozovatele slouží pouze k zakrmování. Použití vlastní loďky není na rybníku povoleno.

15. Každý rybář je povinen v revíru udržovat pořádek a čistotu. Každý rybář obdrží při vydání povolenky igelitový pytel na odpadky, pro jehož následnou likvidaci při ukončení rybolovu jsou v revíru umístěny odpadkové koše.

16. Parkování motorových vozidel v revíru a jeho blízkosti pouze v místě k tomu určeném. V místě stanovišť je parkování zakázáno.

17. Každý rybář je v revíru povinen provozovateli nebo jím pověřenému zástupci umožnit provést kontrolu zavazadlových prostor vozu nebo umožnit nahlédnout do vozu či jeho příručních zavazadel.

18. Rybář se je vždy povinen provozovateli nebo jím pověřenému zástupci prokázat platnou povolenkou.

19. V rybníku platí přísný zákaz mytí osobních prostředků a provádění osobní hygieny.

20. Povinností rybáře je dbát na čistotu, pořádek, dobré mravy, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům revíru a dodržovat noční klid v revíru a jeho okolí. Rybář je odpovědný za svůj doprovod. V případě nevhodného chování doprovodu rybáře, může být rybáři odebráno povolení k rybolovu a může být vykázán z revíru provozovatelem bez nároku na náhradu nevyužité povolenky.

21. Každý rybář, včetně jeho doprovodu, se pohybuje v místě rybníka a revíru na vlastní nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví rybářů, jejich doprovodu a osob pohybujících se v místě rybníka a revíru, které si způsobili v důsledku vlastní nedbalosti a neopatrnosti, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel neodpovídá za poškození či ztrátu osobních prostředků , vybavení a věcí rybáře, jeho doprovodu a osob pohybujících se v místě rybníka a revíru.

22. Při opakovaném porušení provozního řádu, či nedodržování dobrých mravů a zásad, si provozovatel vyhrazuje právo pro vykázání rybáře, popřípadě nevystavení další povolenky, a to po dobu neurčitou a bez náhrady na vrácení předchozích poplatků.

23. Provozovatel si vyhrazuje právo na nevydání povolenky bez udání důvodu. V takovém případě je rybář, který zahájil rybolov, povinen bezodkladně rybolov ukončit.

24. Rybář je povinen na vyzvání provozovatele nebo jím pověřeného zástupce během doby rybolovu sdělit předpokládaný odjezd anebo čas odjezdu z revíru.

25. Do revíru nebude umožněn vstup osobám podnapilým nebo osobám pod vlivem návykových a omamných látek.

26. Poskytne-li rybář provozovateli fotografii z lovu ryb z revíru, dává rybář takovýmto poskytnutím fotografie výslovný souhlas provozovateli s jejím uveřejněním na internetových stránkách provozovatele (farmajanko.cz ) nebo jeho jednotlivých účtech sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter). Zveřejněná fotografie může být podrobena drobným grafickým úpravám ze strany provozovatele (změna rozměru, výřez, apod.). Fotografie bude zveřejněna se jménem rybáře, autora fotografie, případně datem či drobným textem k motivu fotografie. Neuvede-li rybář autora fotografie, provozovatel má za to, že autorem je sám rybář. Nezveřejnění fotografie je výlučným právem provozovatele.

27. Provozovatel si vyhrazuje právo pro změny tohoto Provozního řádu.

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov Farma Janko

Web: www.farmajanko.cz/rybareni

Telefon: 606 289 259

Předchozí článekRybník Šemberk
Další článekRybník Žák
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Nejnovější techniky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -