DomůOstatníRybářská publicistikaČRS nasadil ryby za 233 miliónů korun. Rybáři nasazují více než 30...

ČRS nasadil ryby za 233 miliónů korun. Rybáři nasazují více než 30 druhů ryb

- Reklama -

Kritika některých rybářů ohledně „nedostatečného zarybňování“ je už koloritem. Realita je taková, že ČRS nasazuje ryby za stovky miliónů. V loňském roce nasadil ryby za více jak 233 miliónů korun. 

Ilustrační foto: InRybar.cz

Český rybářský svaz zveřejnil působivá data o nasazování ryb v roce 2021. Právě v tomto rybářském roce rybáři do svazových vod nasadili přes 19 000 000 kusů ryb, které vážily 3433 tun. Tato obrovská obsádka, která putovala do svazových vod, měla celkovou hodnotu 233,4 miliónů korun.

 

Rybáři nasadili v roce 2021 více ryb 

Pozitivní zprávou potom je to, že oproti roku 2020 rybáři nasadili více ryb. A rozhodně nešlo o zanedbatelné množství! V roce 2021 totiž rybáři z Českého rybářského svazu nasadili o 4,4 miliónů kusů ryb více než v roce 2020.

Jaké trendy ohledně rybích násad byly v roce 2021? Na to jsme se ptali jednatele Českého rybářského svazu Romana Heimlicha. „ČRS patří mezi prvních pět největších producentů ryb v České republice. Celková produkce chovných rybníků ČRS v roce 2021 činila 1 127 367 kg,“ řekl mimo jiné jednatel ČRS.

 

ČRS každoročně vysazuje 30 druhů ryb

Jaké ryby se do svazových vod vysazovaly v roce 2021 nejvíce?

Tradičně je v rámci rybářských revírů, kde je uživatelem ČRS, nejvíce vysazovaným druhem kapr obecný. Je to dáno zejména převažujícím mimopstruhovým charakterem v celkovém objemu vod, vysokou hospodářskou hodnotou tohoto druhu a samozřejmě primárně také nastaveným postupem zarybňování ze strany státní správy.

Zajímá mě ten zmíněný rozdíl mezi lety 2021 a 2020, kdy rybáři nasadili o 4,4 miliónů více ryb. Jaké druhy ten rozdíl tvořily?

Velice pozitivním faktem je, že pokračuje trend kladení většího důrazu na zajištění kvalitního násadového materiálu se zvláštní pozorností na vysazování nedostatkových druhů ryb.

Tím ČRS zajišťuje zachování biodiverzity rybích společenstev formou podpory vysazování dravých, lososovitých a reofilních druhů ryb, do kterých především směřuje zmíněný rozdíl.

Dařilo se v roce 2021 nasazovat „netradiční“ druhy ryb – třeba mníky nebo hlavatky, aby svazové vody byly ještě atraktivnější?

ČRS každoročně vysazuje více než 30 druhů ryb. Co se týče mníka, tak ČRS dlouhodobě podporuje vysazovaní tohoto druhu na revírech, které tomu svými podmínkami odpovídají. V loňském roce jsme do našich vod vysadili více než 1 000 000 kusů tohoto druhu.

Co se týče hlavatky, tak naše vody nejsou pro život tohoto druhu zcela příznivé. Z tohoto důvodu ani státní správa, kromě výjimek, v zarybňovací povinnosti nestanovuje zarybňování tímto druhem.

 

U candáta rybáři překročili zarybňovací plány

Došlo u některých ryb k výraznějšímu překročení zarybňovacích plánů? Popřípadě u jakých?

Co se týče významnějšího překročení postupu zarybňování, tak v loňském roce k němu došlo u candáta obecného, jelce jesena, jelce tlouště, okouna říčního, ostroretky stěhovavé, parmy obecné, podoustve říční, pstruha obecného a úhoře říčního. Výrazně byl také překročen u tzv. bílé ryby.

Snažíme se držet tohoto trendu a vysazovat především naše původní druhy. Důležité je také říci, že ČRS nijak výrazně nepřekračuje nastavené postupy zarybňování v rámci kapra obecného, které byly v roce 2021 překročeny pouze o cca 2 %.

Jsou nějaké trendy, které ČRS v loňském roce potěšily, třeba právě více nasazených dravců nebo reofilních ryb, anebo například nějaké dobré zprávy „z chovných toků“?

Souvisí to s předchozí odpovědí, těší nás, že se daří pro vysazování sehnat a produkovat reofilní, lososovité a dravé druhy u výše zmíněných i výrazně nad rámec stanovených postupů zarybňování. Z odchovných potoků bylo v roce 2021 sloveno 47 000 kusů jednoleté a 99 000 ks (6 597 kg) jedno až dvouleté násady pstruha obecného.

Bohužel to není úplně jednoduché, protože jak známo, v posledních létech trpí odchovné toky nedostatkem vody a přehříváním v důsledku změny klimatu. Dále v důsledku rostoucího počtu rybožravých predátorů, především pak vyder, a rovněž v důsledku poklesu množství živin, a tudíž i potravy.

V některých oblastech trpí chovné toky také nadměrným zahlubováním, zanášením smytou ornicí, nebo nevhodnými stavebními úpravami (regulacemi).

 

Svazová rybochovná zařízení jsou klíčová

Když se podíváme na celkové množství nasazených ryb, jak velkou roli ve „výrobě násad“ hrají místní organizace a územní svazy a jejich rybochovná zařízení? Tvoří velkou část násad?

Celkovou plochou a produkcí z obhospodařovaných rybníků se řadí ČRS mezi prvních pět největších producentů ryb v České republice. Celková produkce chovných rybníků ČRS v roce 2021 činila 1 127 367 kg, což je o 3 550 kg více, než tomu bylo v roce 2020 a jedná se tak o zásadní podíl ve vysazovaných rybách.

Jaká je aktuální situace na rybím trhu? Budou v letošním roce zarybňovací plány splněny? Mluví se například o nedostatku kaprů…

Nepřepokládáme, že bychom měli v letošním roce výrazné problémy s dodávkami násadových ryb. Ale samozřejmě i na ceny ryb doléhá současná inflace a zdražování vstupů jako je energie a krmivo.

Přidejte i vy své hodnocení
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -