Rybník Jadran

- Reklama -

Soukromý revír rybník Jadran leží v Olomouckém kraji nedaleko obce Osek nad Bečvou a jen pár kilometrů od Lipníku nad Bečvou nebo Olomouce. Soukromý revír rybník Jadran je malebná nádrž, na které naleznete klid a pohodu. Rybník Jadran je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Rybník Jadran tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

Prostředí okolo soukromého revíru rybník Jadran nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo rybníku roste hustá vegetace, která rybářům poskytuje ty nejlepší podmínky pro odpočinek a pohodový rybolov. Navíc břehy okolo soukromého revíru rybník Jadran jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě.

Na soukromém revíru rybník Jadran si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

Rybník Jadran je velice dobře zarybněn. Rybáři tady mohou ulovit celou řadu rybích druhů nejrůznějších velikostí. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit nádherné kapry nebo amury. Nechybí ale ani dravé ryby – především štiky nebo candáti. Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

O revíru

Rozloha: 7,2 ha

Kraj: Olomoucký

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek:

 • Denní (chyť a pusť): 150 korun
 • Denní (s rybou): 300 korun
 • Roční (chyť a pusť): 1000 korun
 • Roční (10 ks ryb): 2500 korun

 

Pravidla lovu:

Lov ryb na rybářském revíru „Jadran“ se řídí ustanoveními zákona č. 99/2004 Sb., jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004 Sb. a tímto „Místním rybářským řádem“, který byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Osek nad Bečvou dne 29. 11. 2011.

Každý držitel povolenky je povinen se před začátkem lovu seznámit s tímto Místním rybářským řádem. Tento „Místní rybářský řád“ platí na rybářském revíru „Jadran“, ev. číslo revíru 12 671 103, revír mimopstruhový. Revír „Jadran“ je tvořen vodní nádrží (štěrkopískovištěm) o ploše cca 7,2 ha, která se nachází v k.ú. Osek nad Bečvou.

Doby hájení ryb v rybářském revíru

 • Od 16. března do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: – ostroretka stěhovavá – parma obecná – podoustev říční – jelec tloušť – jelec jesen
 • Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: – bolen dravý – candát obecný – sumec velký – štika obecná – okoun říční
 • Od 1. září do 30. listopadu je v revíru hájen: – úhoř říční

Doby hájení ostatních druhů ryb v rybářském revíru „Jadran“ se řídí ustanoveními zákona č.99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Všeobecný zákaz lovu

Na revíru „Jadran“ je rybolov povolen celoročně (není stanoven všeobecný zákaz lovu).

 

Lovné míry vybraných druhů ryb

V rybářském revíru „Jadran“ platí u vybraných druhů ryb následující míry:

 • kapr obecný 40 – 55 cm
 • štika obecná 60 cm
 • candát obecný 55 cm
 • lín obecný 30 cm
 • sumec velký 70 cm
 • jelec tloušť 25 cm
 • bolen dravý 40 cm
 • amur bílý 50 cm
 • pstruh duhový 25 cm
 • úhoř říční 50 cm
 • okoun říční 25 cm

Největší lovná míra kapra obecného je 55 cm. Zákaz přivlastňování kaprů o celkové délce těla přesahující 55 cm! Míry ostatních druhů ryb v rybářském revíru „Jadran“ se řídí ustanoveními zákona č.99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Přístup na pozemky

Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat jen na pobřežní pozemky, na které není vstup zakázán. Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou 65, 751 22, Osek nad Bečvou 3

 

Chování při lovu

Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele revíru a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem, orgánům Policie České republiky a osobám pověřeným uživatelem revíru.

V případě zjištění přestupku proti rybářskému řádu a dalších předpisů, upravujících rybolov, včetně porušení předpisů souvisejících, je vůči osobám, které přestupek spáchali, rybářská stráž oprávněna postupovat ve smyslu ustanovení rybářského zákona. Rybářská stráž je oprávněna zadržet povolenku k lovu a také úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá. Rybářská stráž je dále oprávněna požadovat od lovící osoby prokázání její totožnosti.

 

Denní doby lovu v rybářském revíru

V rybářském revíru „Jadran“ platí následující denní doby lovu:

 • v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7.00 do 18.00 hodin (SEČ)
 • v měsíci březnu od 5.00 do 21.00 hodin (SEČ)
 • v měsíci dubnu, září a říjnu od 6.00 do 22.00 hodin (LČ)
 • v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4.00 do 24.00 hodin (LČ)

Jelikož je rybářský revír „Jadran“ významnou rekreační oblastí je v měsíci červenci a srpnu lov ryb na tomto revíru v době od 10.00 do 19.00 hodin omezen, v tuto denní dobu lze ryby lovit pouze ve vymezeném úseku označeném tabulemi.

 

Povolené způsoby lovu v rybářském revíru „Jadran“

 • Lov vodních organizmů, které jsou zdrojem potravy ryb, lze provádět jen se souhlasem uživatele rybářského revíru.
 • Povolený způsob lovu v rybářském revíru „Jadran“ je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku. Udici tvoří prut, zpravidla naviják, šňůra nebo vlasec a háček nebo umělá nástraha, popř. další doplňky.
 • Při lovu na položenou a lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky.
 • Při lovu přívlačí se použije jedna udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije pouze jedna umělá nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka.
 • Při lovu na umělou mušku se použije jedna udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky. Za nástrahu se použije pouze umělá muška.
 • Při lovu ryb na udici musí osoby provádějící lov zachovávat mezi sebou vzdálenost; při lovu na položenou, nebo při lovu na plavanou alespoň 3 metry, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti; při lovu přívlačí a lovu na umělou mušku alespoň 20 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti.
 • Lov ryb na udici na plavanou nebo na položenou může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.
 • Lov na živou nebo mrtvou rybku je zakázán. Uživatel revíru, rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře může udělit výjimku (odlov sumce, rybářské závody, aj.).
 • Na uchovávání a usmrcování ulovených živých ryb se vztahuje zvláštní právní předpis. Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou 65, 751 22, Osek nad Bečvou 4

 

Poměr k rybářským zařízením

Je zakázáno poškozovat nebo ničit rybářská zařízení nebo jejich části, nebo zařízení určená k jejich ochraně, označení nebo vybavení.

 

Lov z plavidel

Lov ryb z plavidel (loděk, rybářských člunů, aj.) je na rybářském revíru „Jadran“ zakázán. Zavážení nástrah, návnad a bójek (označníků krmného místa) podléhá zvláštnímu povolení, které uděluje uživatel revíru.

Evidence docházky a úlovků a povolenka k lovu na vodě mimopstruhové Oprávněný k lovu musí mít vedle rybářského lístku i řádně a pravdivě vyplněný Záznam o docházce. Tento Záznam o docházce musí držitel povolenky vrátit (i s povolenkou) nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti povolenky, a to i v případě, že oprávněný k lovu během roku nelovil nebo nedocílil žádných úlovků.

 

Počet a množství úlovků a jejich evidence

 • Na jednu jednodenní povolenku si v jednom dni může osoba provádějící lov přisvojit nejvýše 1 kus vyjmenovaných druhů ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen). Ulovením a přisvojením si 1 kusu vyjmenovaných druhů ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen) končí denní lov. Jednodenní limit úlovku ryb platí i pro dlouhodobé povolenky (dále vyjmenované).
 • Na jednu roční povolenku si může osoba provádějící lov přisvojit nejvýše 10 kusů vyjmenovaných druhů ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen) nebo jejich kombinace. Ulovením a přisvojením si 10 kusu vyjmenovaných druhů ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen) končí platnost roční povolenky. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
 • V rybářském revíru „Jadran“ si osoba provádějící lov může přisvojit v jednom dnu nejvýše 3 kg všech druhů ryb.
 • Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do Záznamu o docházce, do které uvede kromě data i druh přisvojené ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené vyjmenované druhy ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen) zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody. Pokud si lovící ve vyznačeném dnu (datem) nepřivlastnil rybu, provede nesmazatelně proškrtnutí příslušné kolonky.
 • Pro osobu provádějící lov s povolenkou v režimu „chyť a pust“ platí povinnost okamžitě po ulovení vrátit ulovenou rybu zpět do vody. Fotografování ulovených trofejních ryb je možné pouze bezprostředně po jejich ulovení. Po vyfotografování musejí být ryby okamžitě s náležitou opatrností puštěny zpět do rybníka.

 

Další ustanovení

 • Sportovní rybolov a pobyt na revíru Jadran je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky (i za rodinné příslušníky apod.).
 • Lovící je povinen zapsat nesmazatelným způsobem do EVIDENCE DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ před zahájením lovu ryb datum lovu. Tato každodenní povinnost platí i pro držitele jednodenních povolenek.
 • Rybář je povinen mít při lovu: vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ulovených ryb, podběrák a podložku pod rybu.
 • Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Uživatel revíru, rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře může udělit výjimku.
 • Vnadění ryb musí být přiměřené s tím, že v důsledku této činnosti nesmí dojít ke zhoršení kvality vody v revíru.
 • Je zakázáno řezat vidličky (opěrky) z rostoucích porostů nebo tyto nějak poškozovat. Toto ustanovení platí i při parkování vozidel.
 • Při vylovování ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Pokud nelze její vyzvednutí nad hladinu uskutečnit zdvižením prutu, je nutno použít podběrák. Ryby, které byly uloveny v době jejich hájení, nebo ryby, které nedosahují předepsané nejmenší délky, nebo ryby, které si lovící nehodlá ponechat, musí být uvolněny z háčku bez zbytečné manipulace a pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno háček odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení předpisů bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu, nebo jejich nešetrné vracení zpět do vody.
 • Kuchání a porcování ulovených ryb před ukončením lovu a odchodem od vody je zakázáno. Zakazuje se ulovené ryby před odchodem od vody prodávat nebo směňovat. Uhynulé ryby, které je možno dosáhnout, je lovící povinen vylovit a odstranit tak, aby nedošlo ke znehodnocení vody nebo šíření nákazy.
 • Při přechovávání živých ryb musí mít lovící takové vlastní zařízení, které nepoškozuje ryby, v němž nejsou vystavovány zbytečným stresům a rovněž jim umožňuje alespoň minimální pohyb (např. vezírek s kruhy, tzv. EKO vezírek, aj).
 • Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Nemůže-li oprávněný k lovu bez týrání a poškození ponechat přisvojené ryby živé, je povinen je usmrtit.
 • Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání ryb je považována za přisvojenou. To znamená, že se do vezírku nebo jiného zařízení nesmí ukládat ani krátkodobě nadmírové ryby (kapři nad Obec Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou 65, 751 22, Osek nad Bečvou 5 55 cm) za žádným účelem, včetně jejich fotografování nebo filmování. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ryb.
 • Při setmění může lovící použít běžně dostupná svítidla (elektrické kapesní svítilny, lampy, apod.), kterými osvětluje čihadla nebo pruty. Nesmějí být používána intenzivní svítidla, která oslňují ryby nebo ostatní lovící.
 • Označování krmných míst bójkou je povoleno. Jako bójka nesmí být použita PET – láhev nebo polystyren. Bójka musí být buď tyčová, nebo tzv. H(há) bójka (komerčně prodávané). Po skončení lovu musí být bójka z vody odstraněna.
 • Dětem do 10 let se povoluje lov ryb bez příslušných dokladů s 1 udicí držitele platné povolenky staršího 18 let v rozsahu jeho oprávnění a za jeho dozoru. To znamená, že může lovit na 1 ze 2 nastražených udic dospělého držitele platné povolenky.
 • V rybářském revíru „Jadran“ a jeho blízkém okolí je stanování zakázáno. Za účelem lovu ryb lze udělit výjimku, kterou uděluje uživatel revíru.
 • V rybářském revíru „Jadran“ a jeho blízkém okolí platí zákaz rozdělávání ohňů.
 • Parkování automobilů je povoleno pouze na vyhrazených místech – parkovištích.
 • Na stanovištích, odkud je provozován sportovní rybolov a území přilehlém, je nutné dodržovat pořádek a čistotu.
 • Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, odhazovat je do vody a rovněž ponechávat odpadky (i napytlované) v okolí revíru. Přivezené odpadky je nutné odvézt a náležitě zlikvidovat. Při příchodu k vodě provede oprávněný k lovu nejprve prohlídku místa a je-li místo, z něhož hodlá lovit znečištěno, je povinen tento prostor před započetím lovu uklidit.
 • Nedodržení těchto ustanovení bude považováno za hrubé porušení rybářského řádu. Je zakázáno jakkoliv poškozovat rostoucí porosty. Při likvidaci havárií a při mimořádných událostech a pracích jsou lovící povinni řídit se pokyny pověřených osob.
 • Rybářský hospodář může stanovit zákaz lovu ryb na revíru nebo jeho části (např. při pořádání rybářských závodů, výsadba ryb, aj.). Za tyto dny se neposkytuje náhrada.

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov rybník Jadran

Web: jadran.cub3.cz

Telefon: 737 249 303, 724 242 556

Předchozí článekNádrž Vrtůvka
Další článekRybník Florián
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Nejnovější techniky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -