DomůOstatníRozhovory„Velcí sumci mohou skončit v kafilérii,“ říká vědec o odlovu na jihu...

„Velcí sumci mohou skončit v kafilérii,“ říká vědec o odlovu na jihu Evropy

- Reklama -

Od letošního veletrhu FOR FISHING se v rybářských kruzích hodně diskutuje o rozbíhajícím se projektu LIFE Predator. Jeho cílem je snížit populace sumce velkého na vybraných lokalitách na jihu Evropy.

Ilustrační foto: InRybar.cz

Vášnivou diskuzi o chystaném projektu, kterého se budou účastnit také čeští vědci z Biologického centra AV ČR, rozpoutalo video známého lovce sumců Jakuba Vágnera. Ten se přednášejícího vědce Martina Čecha ptal například na to, co se s odlovenými sumci stane.

Okolo projektu se pak začaly šířit i lži, které například tvrdily, že vědci budou likvidovat sumce i na řekách. To ale není pravda! Odborníci ujišťují, že sumci se budou regulovat pouze na nádržích a jezerech. Na otázky ohledně projektu LIFE Predator odpovídal pro magazín InRybar.cz doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. z Biologického centra AV ČR.

 

Velcí sumci mohou skončit v kafilérii

Jak velcí sumci budou určeni k lidské konzumaci?

Tato otázka není přímo v kompetenci Biologického centra AV ČR, budou ji řešit italští a portugalští partneři projektu. Velikostní limit pro ryby, které budou ještě určeny k nějaké formě konzumace, bude stanoven na základě míry toxicity sumců.

Ta může být diametrálně odlišná podle jednotlivých typů prostředí (a velikosti povodí), bude záviset na věku a velikosti ryb a na postavení těchto jedinců v trofické síti. Také na zatížení okolní krajiny průmyslem.

Takže lze počítat spíše s konzumací mladších ryb?

Vzhledem k teplé vodě a rychlému růstu místních ryb lze odhadovat, že ke konzumaci člověkem budou určeny například ryby jen 2 až 5 let staré (je to zatím jen odhad). Tyto ryby svou toxicitou velmi pravděpodobně odpovídají lososům a treskám, které zarytý konzument ryb dostane v každém lepším supermarketu.

Už jsou k dispozici nějaká data o kvalitě sumčího masa z daných lokalit?

Tým Biologického centra AV ČR již v říjnu 2022 odebral ze všech úlovků z nádrže Belver v Portugalsku svalovinu, a tato je teď na testování u kolegů z Mikrobiologického ústavu AV ČR v laboratoři profesora Tomáše Cajthamla a Dr. Jaroslava Semeráda.

Testování těchto biologických vzorků na toxické kontaminanty probíhá se souhlasem portugalských kolegů z projektu LIFE Predator.

Co bude s těmi největšími sumci, pokud nebudou určeni k lidské konzumaci? Skončí v kafilérii?

Tam, kde se budou sumci odlovovat z důvodu redukce nebo eradikace (vymýcení), bude probíhat lov neselektivně a bude postihovat všechny velikostní kategorie, včetně těch největších ryb. Italové a Portugalci tam tento druh jednoduše nechtějí a mají pro to podporu regionálních samospráv, vlád i EU.

Dva sumci leží na podložce a podběráku

V kompetenci českého týmu z Biologického centra AV ČR není rozhodovat ani o množství odlovených ryb, ani o jakýchkoli eventuálních velikostních limitech, případně co se bude s odlovenými rybami dále dít.

Toto budou řešit místní italské a portugalské týmy a regionální samosprávy. Na odlovech sumců se bude podílet zejména 230 místních komerčních a sportovních rybářů. Ano, lze soudit, že velké ryby nevhodné k jakékoli konzumaci, skončí v kafilerii, jako je to v případě problematického biologického materiálu evropským (i českým) standardem.

 

Sumci se nebudou regulovat na řekách!

Existuje nějaký odhad, kolik sumců se celkově během projektu odloví?

V projektu LIFE Predator bude sledováno 48 jezer a nádrží, z toho 23 v Itálii a 25 v Portugalsku. Dvě české nádrže slouží pouze jako kontrolní systémy a odlovy ve smyslu regulace nebo eradikace sumců zde probíhat nebudou, tedy nebude snižován počet sumců v těchto českých nádržích.

Ulovený sumec leží na podložce a podběráku

Vzhledem k množství zařazených vodních těles (a jejich velikosti), regulační a eradikační odlovy nebudou probíhat na všech těchto jezerech a nádržích (IT, PT), ale jen na některých níže zmíněných – v některých nádržích a jezerech dosud sumec nebyl zaznamenán, nebo je zde jeho populace zatím příliš málo početná, budou však testována například pomocí eDNA a sledována tzv. občanskou vědou.

Někteří rybáři tvrdili, že budete odlovovat sumce také na řekách. To ale není pravda.

Žádné odlovy sumců nebudou probíhat přímo na řekách mimo nádržové a jezerní systémy. Projekt si klade za cíl ve velkých jezerech a nádržích redukovat množství sumců alespoň o 10 %, v malých nádržích o 50 % a v pěti izolovaných malých jezerech spadajících do soustavy Natura 2000 se má biomasa sumce snížit o 90 %.

Projekt, jak byl předložen k posouzení Evropské komisi a touto komisí následně schválen a doporučen k financování, odhaduje následující biomasu odlovených sumců pro jednotlivá jezera (IT)/nádrže (PT): i) kategorie I – redukce o 10% – L. Maggiore, R. Cedillo, R. Fratel (39 tun, 6 tun, 4,2 tuny odlovených sumců). ii) kategorie II – redukce o 90% – pět malých italských jezer spadajících do systému NATURA 2000 – L. Comabbio (7.2 t), L. Avigliana Grande (1,8 t), L. Avigliana Piccolo (1.2 t), L. Sirio (0,6 t), L. Campagna (60 kg). iii) kategorie III – redukce o 50% – R. Belver (1,2 t), R. Meimoa (0,6 t).

 

Úloha českých vědců v projektu LIFE Predator

Jakou úlohu v celém projektu má Biologické centrum AV ČR?

Biologické centrum má v projektu za úkol řešit výzkumnou část, tedy zjišťování výskytu a šíření sumců v určených jezerech pomocí telemetrických a hydroakustických metod a pomocí nejnovější metody založené na analýze environmentální DNA (eDNA).

Ulovený sumec leží na mokrém podběráku a podložce

Tato metoda funguje tak, že se v odebrané vodě analyzují přítomné útržky DNA specifické pro cílové organismy. Z několika odebraných litrů vody tak lze určit, zda se v daném jezeře sumci vyskytují, nebo se do něj ještě nedostali. Další část výzkumné práce spočívá v tom, vybrat nejefektivnější techniky odlovu a vybrat ty nejvhodnější pro dané typy jezer a nádrží.

Jak funguje česká metoda „pokládaných šňůr“?

Metoda dlouhých šňůr, tzv. long-lines funguje podobně, jako je tomu v mořském prostředí. Jako nástraha bude nastraženo totéž, co používají k lovu sumců sportovní rybáři, a je povoleno místní legislativou.

Opravdu se zamezí tomu, aby se nechytali ostatní dravci?

Z výsledků první vzorkovací kampaně v Portugalsku v říjnu 2022 vyplývá, že tyto dlouhé šňůry jsou 100% selektivní na sumce velkého a nemají zde vůbec žádný by-catch (tzn. nechtěný úlovek). To je pro potřeby projektu naprosto ideální stav, protože projekt cílí pouze na sumce a jakýkoli by-catch je nežádoucí (snižuje efektivitu lovu, zvyšuje manipulační čas, zvyšuje náklady projektu).

Ulovený sumec leží na mokrém podběráku

Extrémně vysoká selektivita long-lines na sumce se nedá porovnat s jakoukoli jinou standardně používanou metodou v ichtyologickém výzkumu, která obvykle postihne celé společenstvo ryb nebo jeho značnou část (vězence, traly, košelkové nevody, zátahové sítě, tenatové sítě, elektrický agregát).

Přidejte i vy své hodnocení
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

1 komentář

  1. šňůry jsou 100% selektivní na sumce velkého a nemají zde vůbec žádný by-catch (tzn. nechtěný úlovek)…
    ……………………………
    Ano a proto jsou videa na kterých jsou oběšení candáti a štiky. Tihle ulhaní vědci chtějí jen vyrabovat fond EU a především umést cestičku těm co mají prachy v kaprech. Je to zase velký tunel od vychcanku co tunelují všelijaké granty, fondy a dotace

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -