DomůNovinkySKVĚLÁ ZPRÁVA! Jeseteři se vrátí do našich revírů! Do Dyje a Moravy...

SKVĚLÁ ZPRÁVA! Jeseteři se vrátí do našich revírů! Do Dyje a Moravy poputuje každý rok 5000 ryb

- Reklama -

Povodí Moravy má velkolepý plán. V rámci projektu LIFE Sterlet se pokusí o založení nové populace jeseterů malých v řekách Moravě a Dyji. Vodohospodářský podnik do zmíněných řek vysadí každý rok až 5000 jeseterů malých. Vysazování těchto krásných ryb do Moravy a Dyje bude probíhat od letošního roku až do roku 2021. Cílem tohoto projektu je vrátit jesetery malé do Dunaje a jeho přítoků. Projekt realizuje Univerzita přírodních zdrojů a věd ve Vídni.

Cílem projektu LIFE Sterlet je navrácení jeseterů malých do Dunaje a jeho přítoků. Na území České republiky, tedy v řekách Moravě a Dyji, chce Povodí Moravy založit populaci jeseterů malých, která bude schopna se reprodukovat. Celý projekt pak bude úspěšný, pokud bude ve zmíněných řekách alespoň 2000 jeseterů, kteří budou schopni přivádět na svět další potomstvo.

„Jeseter malý se velmi vzácně vyskytuje také v řece Moravě a dolní Dyji. Myšlenku obnovy jeho populace jsme se proto rozhodli podpořit a do oblasti soutoku řek Moravy a Dyje ještě letos vysadíme juvenilní ryby – a to 4. 10. v oblasti Pohanska u Břeclavi, které se vylíhly ve speciální kontejnerové líhni na Dunaji ve Vídni,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský

Pokus o navrácení jeseterů malých do Moravy a Dyje má ale před sebou řadu překážek. Aby se jeseterům ve zmíněných řekách skutečně dařilo, pak je zapotřebí identifikovat a dlouhodobě zajistit klíčová stanoviště. Tato místa pak odborní pracovníci naleznou právě s pomocí jeseterů. Některé ryby totiž budou mít na sobě vysílačky, díky kterým budou pracovníci schopni sledovat migrační pohyby jeseterů a jejich využívání klíčových stanovišť.

„Vedle každoročního vypouštění jeseterů do řeky bude prováděn také hydroakustický monitoring ryb, tedy průzkum pomocí sonarů, který je dostatečně citlivý pro zachycení i malých jedinců a který představuje minimální zásah do života ryb. Pomocí genetických analýz se ujasní, zda existují rozdíly mezi zbytkovými populacemi v Dunaji a v akvakulturních zařízeních. Tím se zajistí, aby se pro odchov používal výhradně původní materiál,“ popisuje Hodovský.

 

O projektu: Připojte se a vraťme společně jesetery do našich řek!

Projekt LIFE Sterlet odstartoval 23. 9. v Donauinsel ve Vídni. Právě zde jsou místěný moderní líhně pro produkci jeseterů malých. Pokus o navrácení jeseterů malých už probíhá v oblastech Wachau, na dolním toku Dunaje od Vídně až po Gabčíkovo a na řece Moravě. Celý projekt řídí odborní pracovníci z Institutu hydrobiologie a managementu vodních ekosystému Univerzity přírodních zdrojů a věd ve Vídni.

Povodí Moravy v rámci projektu, který se pokusí o návrat jeseterů malých do našich řek, prosí rybářskou veřejnost o pomoc. Povodí Moravy potřebuje ke své práci co nejvíce informací. Pokud se vám tedy podaří na řekách Moravě a Dyji ulovit jesetera malého, pak prosím poskytněte Povodí Moravy tyto informace:

  • Rybu změřte a vyfotografujte
  • Zkontrolujte, jestli se u hřbetní ploutve nachází značka (značky jsou šedé, s natištěným pořadovým číslem ve formátu AT0001), a číslo si zapiště.
  • Zaznamenejte místo a datum úlovku a případně zvláštnosti
  • Sdělte tyto údaje koordinátorovi projektu (Ivo Krechler) telefonicky na +420 607 925 189 nebo e-mailem: rybarstvi@cz.

 

O jeseterech

Jeseter malý (Acipenser ruthenus) patří k nejmenším dunajským druhům jeseterů. Samci jeseterů malých pohlavně dospívají ve věku 3 až 5 let, samice pak ve věku 4 až 7 let. Jeseteři se třou v květnu, kdy putují v početných hejnech proti proudu na místa, kde se narodili. Jeseteři se třou na štěrkovém dně. Jeseteři malí žijí celý život ve sladké vodě, nemají potřebu migrovat až do Černého moře. Jeseter malý je krásný rybí druh, který ale v horním toku Dunaje je velice řídce zastoupen.

Redakce InRybar.cz

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -