Rybník Papež

- Reklama -

Soukromý revír rybník Papež leží ve Středočeském kraji, nedaleko Dobříše a jen pár kilometrů od Příbrami a Prahy. Rybník Papež je malebná vodní plocha, na které naleznete klid a pohodu. Rybník Papež je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Tento soukromý revír nedaleko Příbrami a Prahy tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

Prostředí okolo soukromého revíru Papež nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo rybníku roste hustá vegetace, která rybářům poskytuje blahodárný klid a pohodu. Rybník Papež má tak díky krásnému prostředí jedinečný ráz a atmosféru. Navíc břehy okolo soukromého revíru Papež jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě. Na soukromém revíru Papež si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny.

Rybník Papež je velice dobře zarybněný. Rybáři tady mohou ulovit celou řadu rybích druhů nejrůznějších velikostí. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit nádherné kapry nebo amury. Nechybí ale ani kapitální dravci! Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

O revíru

Rozloha: 18 ha

Kraj: Středočeský

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek:

3 dny – 1000 korun

30 dní – 1500 korun

 

Pravidla lovu:

Obecná ustanovení

Tato ustanovení jsou platná pro vodní plochu rybníka Papež. Tato pravidla jsou oprávněni kontrolovat členové rybářského dohledu, kteří se prokáží průkazem rybářského dohledu a dále příslušníci Policie ČR (dále jen kontrolní orgán). Při porušení těchto pravidel nebo neoprávněného lovu, je kontrolní orgán oprávněn ukončit lovícímu lov, popřípadě zadržet pověření k lovu, úlovek, či věc postoupit správnímu orgánu (PČR).

Zakoupením tohoto pověření držitel souhlasí s dodržováním veškerých ustanovení, podmínek a povinností dle rybářského řádu Colloredo – Mannsfeld spol. s r.o.

 

Lovná sezóna ryb

Odlovná sezóna na rybníce Papež: od 1.4. do 30.11.

Doba hájení – Bolen dravý Candát obecný Sumec velký Štika obecná od 1.1. do 15.6.

 

Zákonné míry ryb

Tato délka je měřena od vrcholu rypce ryb po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve. Ryby, které této míry nedosahují, či přesahují, musí být šetrně vráceny zpět do revíru, kde byly uloveny. V případě úhoře a všech druhů a velikostí jeseterovitých ryb bude ryba vrácena v každém případě.

 • Amur bílý – od 60 do 80 centimetrů
 • Bolen dravý – 45 centimetrů
 • Candát obecný – 45 centimetrů
 • Jelec tloušť – 25 centimetrů
 • Kapr obecný – od 40 do 70 centimetrů
 • Lín obecný – 25 centimetrů
 • Sumec velký – od 90 do 150 centimetrů
 • Štika obecná – 50 centimetrů
 • Tolstolibici – 0 centimetrů
 • Jeseteři – vrátit vodě
 • Úhoř říční – vrátit vodě

 

Denní doby lovu

Duben, květen, září, říjen 06:00 – 22:00

Červen, červenec, srpen 04:00 – 24:00

Listopad 07:00 – 18:00

 

Chování při lovu a povinnosti lovícího

Při lovu ryb je nutné, aby lovící rybáři mezi sebou dodrželi minimální vzdálenost. A to 3m a při lovu přívlačí minimálně 20m, nedohodnou-li se na vzdálenosti menší. Místa k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazována.

Lovící je povinen před zahájením každého odlovu zapsat do přehledu o úlovcích nesmazatelným způsobem datum. V případě, že si lovec neponechal v průběhu lovu žádnou rybu, celý řádek proškrtne – učiní tak po ukončení nebo přerušení lovu, ještě před odchodem od vody.

Při lovu udicí musí být lovící rybář u prutů přítomen tak, aby s nimi mohl v případě potřeby manipulovat. Pokud lovící provádí lov za snížené viditelnosti (v noci), je povinen místo lovu osvětlit bílým neoslňujícím umělým světlem. Rozdělávání otevřeného ohně není dovoleno. Lovící rybář je povinen udržovat na místě pořádek a případné odpadky po sobě ihned uklidit.

 

Způsoby lovu, rybářské náčiní, nástrahy

Rybář provádějící rybolov smí použít současně nejvíce dvou prutů (udic). Každý s nejvíce dvěma jednoduchými háčky nebo jedním dvojháčkem či trojháčkem.

Na živou či mrtvou rybku, nebo její části se smí lovit pouze v období od 16.6. do 30.11. Za nástrahu nesmí být použita ryba, která nedosahuje nejmenší lovnou míru v tomto revíru nebo ryby a živočichové, na které se vztahuje ochrana podle zvláštního právního předpisu. Mezi zakázané nástražní druhy ryb rovněž patří: Karas obecný, karas stříbřitý, ježdík obecný, cejn velký, cejnek malý, střevlička východní (rasbora) a ježdík obecný. Při lovu na rybku nebo její části je povoleno na každý prut umístit pouze jednu nástrahu. Při lovu na rybku je možné použít i víceháčkové systémy (ochrana před spolknutím a poraněním ulovené ryby), nejvíce však se třemi háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky).

Lov přívlačí je povolen od 16. června do 30. listopadu. Při lovu je povolen použít pouze jeden prut, který drží lovící v ruce a aktivně ovlivňuje nástrahu. Další udice nesmí být nastražena.

Mezi rybářským náčiním je loví povinen mít v době lovu u sebe míru ke zjištění délky ryby, vyprošťovač háčků (pean, pinzetu, obůstek) a podběrák. Dále může mít váhu. V opačném případě ke stanovení hmotnosti použije přiloženou tabulku (přepočtové údaje jsou pouze orientační). Pokud si lovící hodlá rybu ponechat, přechovává ji ve vezírku, jehož obsah je povinen ukázat rovněž kontrole. Úprava ryb v prostorách rybníka není, až na zabití a vykrvení ryby, povolena. V případě zájmu lze po domluvě rybu upravit ve zpracovávatelském zázemí Prodejny ryb a rybích výrobků Dobříš (v prostorách sádek) po předchozí domluvě (Vedoucí rybí prodejny – Ing. Filip Ložek: +420 727 927 789).

 

Na revíru se zakazuje

Používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných, lovit ryby elektrickým proudem. Lovit ryby pod ledem, používat k lovu bodce, lapadla, udice bez prutů, střílet nebo tlouci ryby, chytat je do šnůry, do ruky, do ok, pomocí síťovin a sakovin. Podsekávat ryby.

Používat jako nástrahy a návnady krve, veškerých chráněných živočichů vč. Všech vývojových stádií. Vnadit masem a směsí z masa, mlékárenskými kaly. Zakrmování ryb šroty a směsi je povoleno pouze v dávce 5 kg/lovící/den.

Stavět a budovat jakékoli přístřešky a to i s podsadou (Vyjma tzv. „bivaků“). V případě, že má rybář bivak postavený po dobu delší, než je 24 h, je povinen při kontrole ukázat i sběrný koš na odpadky, či pytel na odpadky. Používat k rybolovu loděk. Zavážet nástrahy a návnady pomocí loděk či zakrmovacích lodiček. V prostoru revíru rozdělávat ohně. Používat vábničku.

 

Množství úlovků a jejich evidence

Za jeden den si držitel pověření může ponechat nejvýše 5kg ryb (celková hmotnost vez rozdílu druhu). V tomto úlovku mohou být pouze 2ks těchto ušlechtilých druhů ryb a druhů ryb: Kapr obecný, štika obecná, candát obecný, amur bílý, sumec velký, sumec velký nebo jejich kombinace. Pokud si bude lovící ponechávat ryby živé, použije k přechování ryb vezírek s kruhy nebo obdobné rybynepoškozující zařízení. Ryba umístěná do vezírku nebo do zařízení podobného účelu se považuje za ponechanou.

V případě prvního úlovku 1 ks ryby o hmotnosti větší než 5 kg se omezuje denní lov pouze na tento jeden úlovek a denní lov tím končí. Byl-li však tento kus uloven až po ulovení a ponechání si ryby o menší hmotnosti, může si lovící ponechat všechny kusy a lov pro tento den končí. Ponecháním si druhé ušlechtilé ryby končí lov pro tento den. Bude-li naplněn limit úlovků na jednom revíru RS Dobříš, tak pro tento i další revíry rybolov pro tento den končí.

 

Přehled o úlovcích

Rybu, kterou si lovící rozhodne ponechat a která je považována za ušlechtilou, či vyjmenovaná v kapitole „Množství úlovků a jejich evidence“, je povinen ihned zapsat do přehledu s uvedením druhu, váhy v kilogramech a délky těla v centimetrech. Přehled o úlovcích je držitel pověření svědomitě vypisovat, přičemž v něm nesmí škrtat ani přepisovat.

 

Povinnosti lovícího při kontrole

Lovící rybář se musí na požádání kontrolního orgánu prokázat platným pověřením k lovu a současně i přehledem o úlovcích (který je nedílnou součástí tohoto pověření) a průkazem totožnosti, případně průkazem ZTP. Tyto doklady je lovící povinen mít u sebe. Na požádání kontrolního orgánu je lovící povinen ukázat obsah jeho rybářského batohu či jiného zavazadla, zda se v něm nenacházejí neoprávněné úlovky. Dále je kontrolní orgán oprávněn kontrolovat používané nástrahy, návnady a způsoby lovu. Lovící je povinen umožnit kontrolnímu orgánu zaznamenat do přehledu o úlovcích provedení kontroly, popřípadě porušení podmínek lovu.

 

Závěrečná ustanovení

Každý držitel pověření je povinen ho vrátit do dvou týdnů po skončení jeho platnosti a to i v případě, že nebylo dosaženo žádného úlovku. Dosažené úlovky budou v přehledu o lovcích, před jeho vrácením sečteny a rozepsány dle druhu. Osoby oprávněné k lovu na základě tohoto pověření jsou povinni poskytnout kontrolním orgánům podporu a pomoc.

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov rybník Papež

Web: lesyzbiroh.cz

Telefon: 702 176 203, 727 927 789

Předchozí článek
Další článek
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Lom Radnice

Rybník Ráček

Rybník Královák

Akční nabídky

Nejnovější techniky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -