Velká Kopa

- Reklama -

Soukromý revír Velká Kopa leží u města Kostelec nad Labem ve Středočeském kraji, jen několik málo kilometrů od Prahy. Rybník Velká Kopa se rozkládá na ploše 10 hektarů, a vznikl před lety zatopením bývalého lomu. Na rybníku Velká Kopa se loví z 10 lovných míst, přičemž jedno místo je rezervováno i pro invalidy. Rybník Velká Kopa nabízí rybářům skvělý odpočinek i nezapomenutelný rybolov!

Dno rybníku Velká Kopa je členité a tvrdé, díky čemuž je voda v nádrži nadprůměrně čistá. Okolo rybníku rostou statné stromy, ale také další hustá vegetace, což rybářům nabízí klidný a pohodový rybolov. Břehy rybníku Velká Kopa jsou travnaté a pevné, takže přístup k vodě je naprosto pohodlný. Jedinečný ráz rybníku Velka Kopa dodává malý ostrůvek, který leží uprostřed této vodní plochy. Každý rybář si tento rybník pro jeho nádhernou atmosféru hned zamiluje!

Rybáři si mohou vybrat hned z celé řady druhů povolenek. Pro lov na rybníku Velká Kopa jsou k dispozici povolenky pro krátkodobý, ale samozřejmě i dlouhodobý rybolov. Na revíru se loví časově neomezeně na tři pruty, za mírný doplatek je možné lovit i na pruty čtyři.

Rybník Velká Kopa nabízí celou řadu služeb, které rybářům značně zpříjemní rybolov. Na rybníku funguje například půjčovna rybářského vybavení nebo rybářských lodí. Je zde velkakopak dispozici občerstvení, prodej rybářských potřeb a bezplatné parkoviště. Pro rybáře se ZTP je připraveno místo, které jim nabídne pohodlný rybolov bez bariér.

Rybník Velká Kopa má luxusní zarybnění. Do rybníku byly vysazeny tuny kapitálních kaprů, kteří jsou dominantní rybou v rybníku Velká Kopa. V rybníku Velká Kopa žijí ale i obrovští a divocí amuři. Hlavní chloubou rybníku Velká Kopa je ale neobvykle bohatá obsádka jeseterů. Naleznete zde kapitální jesetery ruské, sibiřské nebo bílé. A zlatým hřebem soukromého revíru Velká Kopa jsou gigantické vyzy. Největší vyza, která v rybníku žije, váží okolo 80 kilogramů a má jméno Max. Chcete si splnit rybářský sen? Přijeďte na Velkou Kopu!

 

O revíru

velkakopaRozloha revíru: 10 ha

Kraj: Středočeský

 

Nejlepší cesta k revíru:

K jezeru Velká Kopa se jede po silnici číslo 244. Ze směru od Všetat – projíždí se lesem a na první křižovatce odbočkou doleva. Ze směru od Kostelce nad Labem – hned za mostem přes řeku Labe se dejte doprava.

GPS souřadnice: 50°14′ 58.73″, 14°35’52.24

 

Velká Kopa

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek a dalších služeb:

POLOŽKA CENA
Povolenka na 24 hodin 800 Kč/24 hodin
Povolenka na 12 hodin 600 Kč/12 hodin
Povolenka na víkend od pátku do neděle 1600 Kč/48 hodin
Povolenka na týden 4100 Kč
Podběrák 30 Kč
Podložka pod rybu 30 Kč
Nosítka, váha, trojnožka 80 Kč

*všechny ceny jsou včetně DPH

V ceně povolenky je lodička, internet a elektřina pro běžné použití (dobití mobilu, baterky na lodičku, rychlovarná konvice, apod.). V případě zájmu o připojení přímotopu či elektrického sporáku se účtuje částka individuálně podle doby použití a výkonu zařízení.

 

Pravidla lovu:    

Doba a místo lovu ryb na udici

Hospodářský lov probíhá v období březen – listopad a dle klimatických podmínek. Loví se od 00:00 do 24:00 hodin. Rybníkář si vyhrazuje změnu doby a času lovu s ohledem na aktuální potřeby prosperity rybí obsádky, případně na aktuální výtěrové období jednotlivých druhů Loví se pouze z vyhrazených míst. Rybníkář si vyhrazuje právo omezení počtu míst v době tření, nebo dle potřeby.

1) Obecné zásady chování při lovu

Lovící je při pobytu u vodní plochy povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení lovu je každý povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Odpadky musí být shromážděny v soudržném obalu a dopraveny do odpadových nádob na tuhý komunální odpad případně na separovaný odpad s individuálním režimem svozu v obci. Je zakázáno vykonávat hygienu přímo v jezeře, jakožto používat šampóny apod. Porušiteli tohoto ustanovení bude pověření k lovu ryb odebráno a nebude v budoucnu nové vydáno.

S ulovenými rybami je lovící povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Je povinen rybu po vylovení položit pouze na vhodnou podložku, bezodkladně vyháknout a pustit zpět. Fotografování úlovků je možno pouze nad mokrou podložkou, nebo ve vodě.

Držitel pověření ručí za případné škody na rybí obsádce vzniklé jeho jednáním při lovu, za škody na díle, na březích a zařízeních. Při provádění lovu je nutné, aby lovící mezi sebou dodržovali vzdálenosti vymezené stanovenými sektory.

Bivakování je povoleno. Je zakázáno rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa. Oheň je možno rozdělat pouze po předchozí domluvě se správcem areálu nebo rybníkářem.

2) Lovné míry a hájení

Lov probíhá metodou, chyť a pusť, s pečlivou evidencí ulovených ryb. Rybníkářem je průběžně kontrolován zdravotní stav a v interní neveřejné dokumentaci jsou zaznamenávány přírůstky a zdravotní stav ryb, zejména generačních připravovaných k expedici.

Ulovení zraněné ryby nebo ryby vykazující morfologické anomálie je lovící povinen neprodleně oznámit rybníkáři. Pouze takovouto rybu je možno sakovat do hladkého saku bez kruhů pro další transport do karantény.

3) Rybářské nástrahy, způsoby lovu, nástrahy

Povoleným způsobem lovu je lov na položenou a plavanou. Lov na položenou a plavanou:

 1. Při lovu na položenou a plavanou je povoleno chytat až na tři pruty, nejvýše o jednom návazci s jednoduchými háčky bez protihrotu.
 2. Montáž udice musí být tzv. úniková, aby v případě utržení ryby došlo k odpadnutí olova.
 3. Srkačka, drátěná krmítka, pletené šokové šňůry jsou zakázány.
 4. Během lovu musí mít rybář nastražený prut v účinném dosahu.
 5. Zavážení a vnadění je povoleno. Kukuřice musí být povařena do měkkého stavu.
 6. Označení lovných míst je povoleno pouze tyčovou bójkou. H-bojky jsou zakázány.

Lov dravců zakázán !!!

Je zejména zakázáno:

 1. používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
 2. používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
 3. užívat k lovu ryb elektrického proudu,
 4. přechovávat ryby ve vezírku, saku (krom zraněných ryb) případně jiném zařízení,
 5. odnášet ulovené ryby od vody,
 6. používání samoseků,
 7. lovit ryby do čeřínku,
 8. řezat vidličky z rostoucích stromů,
 9. používat jako nástrahy krev, škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy včetně jejich vývojových stádií,
 10. vnadit luštěninami (fazole, hrách, soja atd.), krví, masem a směsmi z masa, bílými červy, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií.

Povinné náčiní:

 • lovící je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, dezinfekční přípravek pro ošetření vpichu, míru pro zjišťování velikosti ulovených ryb, podběrák s rašlovou síťkou o délce ramene min. 80 cm a polstrovanou podložku o minimálním rozměru 60 x 100 cm

U správce areálu je možno zapůjčit příslušné vybavení k rybolovu.

Za každé zapůjčené náčiní se vybírá záloha v hodnotě 500,-

4) Evidence úlovků

Ulovená ryba musí být šetrným způsobem změřena, případně zvážena, vyfotografována a zjištěné hodnoty musí být zapsány do evidence pro pozdější statistické vyhodnocení přírůstku obsádky jezera. Fotografování ryb provádí lovící pouze v podřepu nebo ve vodě. Ryba musí být do 5.min vrácena do vody.

5) Kontrola a dozor

Kontrolu a dozor vykonává rybníkář a zástupci jím pověření. Těmto osobám je lovící osoba povinna umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, a zejména evidence úlovků. Rybníkář je oprávněn kontrolovat i vozidla a jejich obsah. Při zjištění přestupku proti těmto pravidlům lovu ryb či obecně platným předpisům jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat pověření k lovu a popř. vznést podnět k uložení sankce dle platných předpisů.

Pokud bude kontrolou zjištěno, že lovící konal v rozporu s těmito pokyny, bude mu pověření k lovu bez náhrady odebráno, lov ukončen a po uhrazené případné škody bude vykázán z areálu.

6) Pověření k lovu ryb

Pověření k lovu fyzickým osobám jsou vydávána jmenovitě a jsou nepřenosná. Právnickým osobám lze po předchozí dohodě vydat v omezeném počtu přenosné pověření pouze pro vlastní zaměstnance.

7) Výjimka pro lov vyzy

Povolené návnady: pelety, boilies, mrtvé nástražní ryby, makrela
Povinná výbava: pletená šňůra s min. nosností 50 kg a na koncové šokové montáži min. 5 m vlasce o průměru 0,5 mm a silnější, háček bez protihrotu uzpůsobený pro lov ryb o velikosti přes 170 cm (60 kg+).

Pro udělení výjimky musí lovící dodržet následující pravidla: Rybář smí používat k zavážení loďku, svým chováním na vodě však nesmí nijak omezovat či rušit ostatní rybáře. Loďku u provozovatele je možné zapůjčit. Zavážení a používání krmných tyčových bójek je povoleno. Zákaz chytání na živou rybu. Zavážení montáží a prohozu povoleno. Zdolávání z lodě zakázáno.

V případě úspěšného záběru je rybář povinen kontaktovat provozovatele revíru. Vyza nesmí být vylovena na břeh! Focení je dovoleno pouze ve vodě.

K jakékoli platné povolence, která vám platí na tři pruty, si můžete doplatit čtvrtý prut na vyzu za poplatek 150 Kč na den (je nutné splnit podmínky povinného vybavení). Při zjištění jakéhokoliv porušení výše uvedených pravidel bude lovícímu okamžitě odebrána povolenka bez náhrady.

8) Závěrečná ustanovení

Lovící je povinen seznámit se před započetím lovu s Pravidly lovu ryb na udici a toto stvrdit podpisem. Po skončení platnosti pověření je nutno předat jej do 7 dnů zpět rybníkáři – správci areálu nebo jeho pověřenému zástupci. Přehled o úlovcích vrátit před odjezdem.

Předání přehledu o úlovcích je v zájmu každého rybáře, neboť na základě sumarizace úlovků a statistického vyhodnocení přírůstků rybníkář přistupuje k hospodářským zásahům na chovné vodní ploše.

Parkování vozidel je možné na nově vybudovaném parkovišti. Návštěva lovícího rybáře se musí nahlásit u správce. Vozidlo bude zaparkováno na vyhrazeném parkovišti.

Pravidla lovu jsou platná od 1. 4. 2013 a jsou závazná pro výkon kontrolních lovů na udici na jezeru KOPA ve správě společnosti AXICIA, s.r.o.

Každá osoba vstupuje do areálu na vlastní nebezpečí a je plně zodpovědná za jednání své a svých dětí.

 

Nabízené služby: 

 • Možnost pronájmu revíru jako celku
 • Noční lov
 • Občerstvení
 • Parkoviště
 • Přístupné pro ZTP
 • Prodej rybářských potřeb
 • Půjčování lodí
 • Správce na místě

 

Kontaktní údaje: rybaření Velká Kopa

Odpovědná osoba:             Eva Paťková

Telefon:                                731 126 315

E-mail:                                 [email protected]

Webové stránky:                 www.rybareninakope.cz

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Lom Radnice

Rybník Ráček

Rybník Královák

Akční nabídky

Nejnovější techniky

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -