DomůRybářské radyRybářská legislativaTresty pro rybáře: 11 prohřešků, za které hrozí vyloučení z ČRS! Tohle...

Tresty pro rybáře: 11 prohřešků, za které hrozí vyloučení z ČRS! Tohle u vody nikdy nedělejte!

- Reklama -

Český rybářský svaz na svém webu zveřejnil detailní přehled trestů, které budou jednotně „rozdávány“ nepoctivým rybářům. Tento Sazebník kárných opatření obsahuje přesně dané sazby trestů za dané prohřešky proti rybářským pravidlům. V sazebníku rybáři najdou tresty za „menší“ provinění proti platným pravidlům, ale je tam vyjmenovaných i 11 prohřešků, za které hrozí dokonce vyloučení ze svazových řad. Podívejte se na podrobný přehled…

Ilustrační foto: InRybar.cz 

To, po čem se dlouho volalo, je tady! Český rybářský svaz na svém webu zveřejnil Sazebník kárných opatření, který obsahuje jednotné sazby za porušení rybářských pravidel. Nově by se tak nemělo stávat, že rybář z organizace A, dostane za stejný prohřešek jiný trest než rybář z organizace B. A to je zásadní změna!

Velmi důležitou změnou je také to, že o trestech budou rozhodovat lidé na úrovni územních svazů. Tohle je také velmi zásadní! Proč? Protože tohle opatření dost snižuje riziko „vrácení povolenky kamarádovi“

 

Trestat budou územní svazy

Od začátku roku 2022 platí novelizované Stanovy ČRS a také Jednací řád ČRS. Tyto úpravy se velmi citelně týkají také trestů pro rybáře, protože ty se díky zmíněné novelizaci sjednotily v Sazebníku kárných opatření. Kromě toho také došlo k úpravě kárného řízení za přestupky na úseku rybářství. Co to v praxi znamená?

Zjednodušeně: Nově rybářského „provinilce“ nebude řešit dozorčí komise v místní organizaci, ale „postará se o něj“ příkazce a kárný senát na úrovni územního svazu. A právě na územním svazu bude udělen trest pro nepoctivého rybáře podle závazného Sazebníku kárných opatření. Tento sazebník stanovuje každému prohřešku přesně danou sazbu!

 

Jak se bude rozhodovat o trestu? 

„Příkazce územního svazu bude mít možnost vystavit kárný příkaz – tzn. rozhodnout o kárném opatření ve zrychleném řízení bez přítomnosti proviněného v případě, že je kárné provinění zřejmé,“ píše se na webu Českého rybářského svazu. 

Co když ale nebude rybář s trestem souhlasit? „Pokud nebude přestupce s kárným příkazem souhlasit, může se odvolat ke Kárnému senátu ÚS, kde dojde k osobnímu projednání. Podmínkou tohoto odvolání je složení kauce ve výši 2000 korun, která bude vrácena v případě, že Kárný senát uzná odvolání za oprávněné,“ uvedl Český rybářský svaz.

Za ta nejzávažnější porušení rybářských pravidel hrozí i vyloučení ze řad ČRS. A tady je další změna! Doposud vyřazení hrozilo na 2 roky, nově to bude až na 5 let. „Kárné opatření „zadržení povolenky“ nahrazuje opatření „zákaz lovu ryb“, které se vztahuje na všechny revíry ČRS,“ vysvětluje vedení rybářů na webu ČRS. 

„To znamená, že pokud je rybář držitelem pstruhové i mimopstruhové povolenky a dopustí se přestupku, kárné opatření se vztahuje jak na pstruhové, tak i mimopstruhové revíry. Nejpřísnější kárné opatření – vyloučení z ČRS – se prodlužuje ze současných dvou až na pět let,“ doplňuje Český rybářský svaz.

 

Sazebník kárných opatření dle Jednacího řádu ČRS (platný od 1. 1. 2022)

Čl.1

Porušení povinností stanovených zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

  KÁRNÉ PROVINĚNÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ
1. Osoba provádějící lov ryb v rybářském revíru úmyslně loví bez rybářského lístku nebo bez vydané příslušné platné povolenky k lovu ryb.
 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
2. Osoba provádějící lov ryb nemá u sebe nebo na požádání nepředloží rybářský lístek nebo povolenku k lovu.

(§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • důtka,

pokud opakovaně, pak 

 • zákaz lovu ryb na 1 až 6 měsíců
3. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví ryby v chráněných rybích oblastech, pokud je zde omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních organismů. 

(§ 5 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců
4. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví v rybářském revíru na více než 2 udice (3 udice).

(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců
5. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví v rybářském revíru na více než 2 udice (čtyři a více udic).

(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství) 

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 24 měsíců
6. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu ryb prostředky výbušné, otravné nebo látky omamné.

(§ 13 odst. 2 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
7. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu ryb bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, střílení ryb, tlučení ryb, chytání na šňůry, do rukou nebo do ok

(§ 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
8. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví za použití elektrického proudu

(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
9. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby pod ledem

(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 9 měsíců,

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců
10. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá vybrané druhy ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování

(§ 13 odst. 3 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců
11. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví vybrané druhy ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb.

(§ 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců

pokud opakovaně, pak

 • až na 18 měsíců
12. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby mimo stanovené denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky.

(§ 13 odst. 3 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 2 měsíce

pokud opakovaně, pak

 • až na 6 měsíců
13. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo bránění tahu ryb po i proti vodě.

(§ 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
14. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu.

(§ 13 odst. 3 písm. e) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců
15. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v plavebních komorách.

(§ 13 odst. 3 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce

pokud opakovaně, pak

 • až na 6 měsíců
16. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v blízkosti přehradních hrází méně než 100 m od hrázového tělesa. 

(§ 13 odst. 3 písm. g) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce,

pokud opakovaně, pak

 • až na 6 měsíců
17. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby ze silničních a železničních mostů.

(§ 13 odst. 3 písm. h) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce,

pokud opakovaně, pak

 • až na 6 měsíců
18. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody, nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování

(§ 13 odst. 3 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců
19. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby do slupů nebo vrší

(§ 13 odst. 3 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
20. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. 

(§ 13 odst. 3 písm. k) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb až na 2 měsíce,

pokud opakovaně, pak

 • až na 9 měsíců
21. Osoba provádějící lov ryb odepře bezdůvodně kontrolu ze strany člena rybářské stráže, hospodáře, jeho zástupce, nebo ze strany osoby pověřené příslušným rybářským orgánem. 

(§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
22. Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, a hmotnost ulovených ryb.

(§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb až na 3 měsíce
23. Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu počet, druh ulovených ryb.

(§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců, 

 

Čl. 2

Porušení povinností stanovených vyhláškou MZe č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

  KÁRNÉ PROVINĚNÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ
1. Osoba provádějící lov ryb není přítomna u udic v době lovu na plavanou, položenou nebo čeřínkováním. 

(§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce,

pokud opakovaně, pak

 • až na 9 měsíců
2. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby za použití systému samoseku.

(§ 14 odstavec 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců
3. Osoba provádějící lov ryb nešetrně zachází s ulovenými rybami.

(§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců
4. Osoba provádějící lov ryb nedodrží povinnost po ulovení ryby, která je pro vědecké účely opatřena značkou.

(§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.) 

 • zákaz lovu ryb na 1 měsíc,

pokud opakovaně, pak

 • až na 6 měsíců
5. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby nepovoleným způsobem

(na mimopstruhových revírech § 16 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na pstruhových revírech § 17 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců,

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců
6.
 1. Osoba provádějící lov ryb si v mimopstruhovém rybářském revíru přisvojí v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, více jak 7 kg všech druhů ryb a neukončí denní lov přisvojením si ryby, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg. 

V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. 

 1. Osoba provádějící lov ryb si přisvojí v mimopstruhovém revíru vedle úlovku uvedeného v § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb. více jak 3 ks ryb lososovitých a celková hmotnost denního úlovku přesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(§ 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců

pokud opakovaně, pak 

až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 

7. Osoba provádějící lov ryb při lovu na pstruhovém revíru si přivlastní větší počet lososovitých ryb, než je povoleno, neskončí lov po ulovení povoleného počtu lososovitých ryb. 

(§ 17 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců

pokud opakovaně, pak 

 • až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 
8. Osoba provádějící lov ryb si při lovu na pstruhovém revíru na plavanou nebo položenou ponechá ulovené lososovité ryby.

(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců

pokud opakovaně, pak 

 • až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 
9. Osoba provádějící lov ryb si z nedravých druhů ryb v jednom dnu přisvojí více jak 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila a neukončí denní lov přisvojením si ryby, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři. 

(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců

pokud opakovaně, pak 

 • až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 
10. Osoba provádějící lov ryb nezapíše přisvojené ryby stanoveným způsobem.

(§ 16 odst. 4, § 17 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.) 

 • zákaz lovu ryb až na 3 měsíce, 

pokud opakovaně, pak

 • až na 12 měsíců
11. Osoba provádějící lov ryb vrátí škodlivou rybu do pstruhového revíru.

(§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • důtka,

pokud opakovaně, pak 

 • zákaz lovu ryb na 2 až 5 měsíců
12. Osoba provádějící lov loví ryby na udici, a současně do čeřínku, na více návazců na udici, čeřínkem větším jak 1 m2.

(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců
13. Osoba provádějící lov ryb použije za nástrahu ryb lososovitých, úhoře, chráněných druhů ryb, nebo ryb nedosahujících nejmenší lovné míry.

(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 12 měsíců 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 24 měsíců
14. Osoba provádějící lov ryb použije nepovolené nástrahy nebo nepovoleného technického prostředku k lovu.

(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • důtka nebo zákaz lovu ryb na 3 měsíce 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců
15. Osoba provádějící lov ryb si vyhrazuje místa k lovu.

(§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

 • zákaz lovu ryb na 1 měsíc

pokud opakovaně, pak

 • až na 3 měsíce

 

Čl. 3

Porušení povinností stanovených bližšími podmínkami výkonu rybářského práva, platnými na revírech ČRS, které vydal uživatel revíru

BOD KÁRNÉ PROVINĚNÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ
1. Osoba provádějící lov loví ryby bez požadovaného vybavení – vyprošťovače háčků nebo míry pro zjištění délky ryb a podběráku.
 • důtka,

pokud opakovaně, pak

 • zákaz lovu ryb až na 3 měsíce
2. Osoba provádějící lov ryb si přisvojí rybu, která má stanovenou horní míru.
 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců

pokud opakovaně, pak

 • až na 18 měsíců
3. Osoba provádějící lov ryb před zahájením lovu nezapíše nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu datum lovu a číslo revíru, včetně neproškrtne volné kolonky.
 • důtka nebo 
 • zákaz lovu ryb až na 3 měsíce 

pokud opakovaně, pak 

 • až 6 měsíců
4. Osoba provádějící lov ryb neumožní rybářské stráži učinit zápis o provedené kontrole do oddílu II. povolenky k lovu. 
 • zákaz lovu ryb až na 6 měsíců 
5. Osoba provádějící lov ryb poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby z plavidla v revíru nebo jeho části, kde nebyl uživatelem revíru povolen.
 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců 

pokud opakovaně, pak

 • až na 9 měsíců
6. Osoba provádějící lov ryb nedodrží stanovených pravidel při lovu dravých druhů ryb na bójku.
 • zákaz lovu ryb na 3 měsíce 

pokud opakovaně, pak 

 • až 6 měsíců
7. Osoba provádějící lov ryb po příchodu k místu lovu neprovede jeho úklid, pokud je znečištěno odpadky, neuklidí místo po skončení lovu, ničí přírodu, láme keře a stromy, používá předmětů označujících krmná místa.
 • důtka nebo zákaz lovu ryb 2 měsíce

pokud opakovaně, pak 

 • na 6 měsíců
8. Osoba provádějící lov ryb uchovává živé ryby nedovoleným způsobem (provléká za skřele, nechá uhynout nezabitou rybu, uchová ulovené ryby v zařízení, které neumožňuje rybě alespoň minimální pohyb).
 • zákaz lovu ryb na 6 měsíců 

pokud opakovaně, pak 

 • až na 12 měsíců
9. Osoby provádějící lov ryb používají společného zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.
 • důtka všem, kdo společné zařízení používali,

pokud opakovaně, pak

 • zákaz lovu ryb až na 3 měsíce

 

Případ, na který není pamatováno ve výše uvedeném přehledu nejpodstatnějších přestupků, je možno posoudit analogicky. 

Čl. 4

BOD KÁRNÉ PROVINĚNÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ
1. Osoby provádějící lov ryb poruší jiné bližší podmínky výkonu rybářského práva stanovené uživatelem rybářského revírů a poruší podmínky lovu ryb v rybníkářství stanovené rybníkářem (organizační jednotkou ČRS). Příkazce nebo kárný senát ukládá kárná opatření přiměřeně nebo obdobně podle čl. 3.
Přidejte i vy své hodnocení
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

26 KOMENTÁŘE

 1. Takže jednoduše-Trest hrozí za všechno i když si odskočíte od udice na WC-9 měsíců opakovaně! když zapomenete metr nebo pean-3 měsíce opakovaně !,zapomenete si zapsat příchod-6 měsíců
  usnete u prutu-překročíte dobu lovu.
  takže to vše posoudí tvrdě rybářská stráž.
  Proti tomu se asi bránit nedá???
  kdo bude mít pravdu??
  Za tyhle přestupky by mělo být jen napomenutí!!!
  ale kdo krade ryby a loví je zakázaným způsobem-tak jsem pro tvrdý trest!!!

  Petrův zdar.

  • Ja se snažím dodržovat vše, co je napsáno v RŘ a nechápu, jak se někdo může rozčilovat, když chcejí trastat lidi, co na to serou. Pokud od vody zmizí vychcánci, bordeláři a jiná havěť tak bude líp. Navíc tyto prohřešky už se teestali přece dřįv, jen se tresty hodně lišily a proto vzniklo toto. A kdo opakovaně dělá ty samé chyby je neponaučitelnej
   idiot.

  • Takže za lov po stanovené době jen domluva ?
   A když místo zdržování se u prutů sedí rybář v maringotce 150 metrů od údic take domluva ?
   Vážený pane na tohle rychle zapomeňte. Všechny tresty jsou v pořádku. Je to především vina rybářu, že se trestá tvrději. A nikdo nebude řešit zda jste ten hodný a nebo špatný rybář. Pro všechny stejný metr….

 2. Jsou zde uvedeny některé přestupky, které jsou naprosto absurdní, které musel vymyslet jen úplný chudák. Zákaz rybolovu za takové pitomosti, jako je odskočení od prutu, zapomenutí nějaké pomůcky, opomenutí zaškrtnutí odchodu, nebo neuvedení váhy úlovku jsou naprosto absurdní. Spousta rybářů jsou již poměrně starší ročníky a takoví lidé jsou mnohdy nemocní a především zapomnětlivý , tak že nějaké to opomenutí je naprosto normální,. Jen úplný blbec může něco takového popřít. Mají snad tito lidé s rybařením skončit a být zavřeni doma, aby náhodou neporušili některé zde uvedené idiotské zákony a pravidla ? Hlavně že povolenky jsou naprosto nesmyslně a neoprávněně zdražovány a že nejsou vody dostatečně zarybňovány. Vůbec nikomu z těch tvůrců tohoto rybářského paskvilu nevadí, že se po přehradách prohánějí vodní skútry a silné motorové čluny, které znemožňují často rybolov, které ničí břehy a zabíjejí rybářům ryby ve vezírcích.

  • Všechno je o lidech. Za prvé u chytání nemáš chrápat jestliže ano pořiď si budík. Je na každém mobilu. RS stejně nechodí takže bych se tak nebál a už vůbec když máš vše v pořádku. Vymlouvat se umí každej. Jinak u spousty je první důtka napomenutí. Ale co mě nejvíc štve je přístup k tomu samoseku kterým je i obrtlík vmáčknutý do zátěže a který samozřejmě při urvání povolí ale pořád je to samosek. Takže ustanovte už konečně jen plně průběžné montáže.

  • Absurdní je to, že Vy v tomto vidíte problém a na druhé straně jsou rybáři co to berou jako samozřejmost. Jsou pravidla, které se musejí dodržovat. Rybáře jste dobrovolně. Pokud chcete vulgarne někomu nadávat potom jste právě ten člověk, který u vody nikomu chybět nebude.

 3. Tady se někdo realizoval ale špatně nevim proč mam sladat nějakou kauci když stejně nema nikdo narok toto vyhrát jsem zvědav kdy to někdo napadne akorat se projevilo zdravé jadro ČRS prosím toto je paskvil

 4. Za mně je to paskvil. Odstranit diferenci trestů? Tak proč „až x měsíců“. Zase dávají různým komisím a v nich sedícím mnohdy bezmozkovcům volnou ruku. ČRS chtěl něco udělat, ale nějak se jim to zvrtlo…

 5. Chodim na ryby už 54 let a vždy mi šlo o to být v přirodě a hezky si zachytat,přelstít rybu,zrelaxovat,porovnat myšlenky nebo když se zadaří přinést rybu k jídlu i když většinu pouštím.Voda šumí,ptáci zpívají,paštika s cibulí potom pivko,křesílko netlačí a najednou zjistím že jsem si na nějakou chvilku klimbnul.Kdyby zabrala,pípák,nebo brzdu bych slyšel,nebylo by to poprvé.Za to mám být postižen?
  Zřejmě více než poslanci v parlamentu.Pytláctví,masařina,nešetrné zacházení,nepořádek,ničení-TVRDĚ trestat,ale drobnosti….Milý ČRS,
  Zarybňujte,kontrolujte,ochraňujte,
  postihujte,
  ale neblbněte. Petrův zdar Hynek

 6. Čl.1, Bod 11 jsem nepochopil a nebo jej vymýšlel inteligent……osoba provádějící lov poruší zákaz lovu, že loví ryby které nedosáhly nejmenší lovné míry. Je za to zákaz lovu ryb na 8 měsíců.

 7. “ Protože tohle opatření dost snižuje riziko „vrácení povolenky kamarádovi“. Já jen, sice nejsem znalý, ale nechodí rybářská stráž většinou z místní organizace? Ti své kámoše znají.

 8. Takže když přijdu na místo kde chci chytat tak si ho musím uklidit a až pak začít chytat?jinak dostanu nějakou stopku jo? Tak to se už nebude muset platit 500 za brigádu ne

 9. A co když jdu vláčet a projdu třeba 5km, to bych taky mohl jen uklízet bordel a ještě bych si musel vrazit voj s kontejnerem do prdele.

 10. Tresty jsou dost mírné, proto to u vody vypadá tak jak to vypadá. Banality pochopitelně řešit domluvou ale když nemáš propisku, nemůžeš zapsat ponecháno rybu pokud nějaká bude atd. Hele snažte se dodržovat RŘ a nemůžete mít nikdy problém. Chápu že někteří porybni jsou prostě zamindrakovany zřejmne ale jistě jich není mnoho tak je zbytečné nedrazdete a chovejte se tak ať vám nic nemůžou a hlavně chovejte se u ty vody tak jak by jste se v přírodě chovat měli. I k těm našim rybkam, určitě si to zaslouží protože se klidně může stát že tu za pár let žádný rybky mít nebudem díky babisovim papírnám a malým vodním elektrárna.

 11. Bych to tak nehrotil, slušný rybář se nemá čeho bát.tohle jsou spíš tabulky pro RS. No a pro ty co něco poruší a jsou přistižený aspoň ví co je může postihnout. Každopádně pokud nejste na rybářskou kontrolu hnusní a vulgární tak i oni jsou v pohodě.. a pokecate a třeba vám i něco poradí ohledně revíru kde lovite.

 12. By mě zajímalo jak potrestat v jílovém rosenbauma kterej vydává za flašku přihlášku k rybářské organizaci bez zkoušek?tohle nikdo nehlídá, ale pak se lidi diví jak to u vody chodí. Nikdo nezná míry, jak se u vody chovat, a odnesou to poctivý rybáři. Hlavně nahoře by měli jít vzorem, ale jde jen o peníze

 13. Neudělal jsem nikdy žádnej prohřešek, ale otevřel jsem si hubu a řekl jak a co,a je zvláštní že mi již nechtějí povolenku prodat. Jsou to komunistický zamrzlí mozky. Ale ani mi to již netrápí kašlu na tyhle inženýri, jakoby hospodáře, a penězozloději. Zameťte si před svym prahem!!!

 14. Jo a kde jsou ty okamzite peněžité tresty za drobné prohřešky? Radši budou rybáře trestat odejmutím povolenky a ještě pořádným flastrem aby se funkcionáři napakovali. By měli povolenky rozhazovat z letadla na ty vychytaný revíry. Když počítám docházky ke konci roku a úlovky,tak uvažuju dát Črs k úhradě zbytečné cestovné za nerybama.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -