DomůSoukromé revíryRybník Mokřad

Rybník Mokřad

- Reklama -

Soukromý revír rybník Mokřad leží ve Zlínském kraji u obce Huštěnovice a jen pár kilometrů od Napajedel nebo Uherského Hradiště. Soukromý revír rybník Mokřad je malebná nádrž, na které naleznete klid a pohodu. Rybník Mokřad je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Rybník Mokřad tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

Prostředí okolo soukromého revíru rybník Mokřad nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo rybníku roste hustá vegetace, která rybářům poskytuje ty nejlepší podmínky pro odpočinek a pohodový rybolov. Navíc břehy okolo soukromého revíru rybník Mokřad jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě.

Na soukromém revíru rybník Mokřad si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Na revíru rybník Mokřad mohou rybáři lovit 24 hodin. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

Rybník Mokřad je velice dobře zarybněn. Na tomto revíru pochopitelně nechybí ani kapitální ryby. Rybáři tady mohou ulovit především nádherné kapry nebo amury. Nechybí ale ani dravé ryby! Takže už na nic nečekejte a přijeďte si sem zachytat!

 

O revíru

Rozloha: 1,6 ha

Kraj: Zlínský

 

Informace o lovu ryb na revíru

Ceník povolenek:

 • Denní rybolov (cena za 1 hodinu/do 7 hodin lovu) – 30 korun
 • Denní rybolov (cena za 1 hodinu/více jak 7 hodin lovu) – 20 korun
 • Noční rybolov (12 hodin lovu/od 20:00 do 08:00) – 250 korun
 • Zimní rybolov (celý den) – 130 korun

 

Pravidla lovu:

 • před odchodem na své lovné místo (dle schéma areálu) uhradíte pověřené osobě poplatek za rybolov a služby (viz ceník poplatků a služeb), nahlásíte své jméno a bydliště pověřené osobě pro identifikaci a vnitřní potřebu (evidence)
 • po zaujmutí lovného místa (velikost lovného místa- viz schéma), dbáte zásad kultury lovu a hygieny v průběhu celé doby sportovního rybolovu a zejména pak při odchodu z lovného místa. Využíváte v plné míře jen sociální a hygienická zařízení v areálu. Při nedodržení těchto zásad, bude po prvotním upozornění sportovní rybolov rybáře okamžitě ukončen bez vrácení uhrazených poplatků. Případná škoda bude po vyčíslení okamžitě uhrazena pověřené osobě.
 • v průběhu sportovního rybolovu dbá rybář zásad a podmínek rybolovu na (velikost lovného místa, velikost lovné plochy- viz schéma), zejména pak přesné dodržení časové délky doby lovu. Při nedodržení těchto zásad, bude po prvotním upozornění sportovní rybolov rybáře okamžitě ukončen bez vrácení uhrazených poplatků.Případná škoda bude po vyčíslení okamžitě uhrazena pověřené osobě.
 • opuštění lovného místa a zaujmutí nového lovného místa v průběhu zpoplatněného rybolovu je možné při dodržení shora i dále uvedených zásad
 • Každá ulovená ryba musí být před vypuštěním zpět do vody ošetřena desinfekcí na všech poraněných místech, nejen v místě vpichu háčku

Lovné místo: plocha (pevná, břeh), kterou má rybář vymezenu pro zdolávání ryb a k instalaci svého nářadí a pomůcek pro lov ryb.

Na lovném místě je dovoleno:

 • postavit si stan, přístřešek, deštník, slunečník
 • položit si deku, fotografovat úlovky
 • stravovat se
 • umístnit vak, sak, podkladní-vypínací podložku
 • instalovat tři lovné pruty

Na lovném místě je zakázáno:

 • ukládat odpadky mimo určené koše a nádoby
 • zakládat oheň
 • rýt a jinak kypřit zeminu
 • ukládat ulovenou rybu jinak, než na zvlhčenou podkladní-vypínací podložku
 • nakládat s rybou mimo podkladní-vypínací podložku
 • házet ulovenou rybu z lovného místa do vody
 • vodit vlastního psa bez dovolení pověřené osoby

Lovná plocha: vymezený sektor pro lov ryb, dále pro vnadění zdolávání, pouštění a uchovávání ryb.

Na lovné ploše je dovoleno:

 • sportovní rybolov ve vyhrazeném sektoru (viz. schéma)
 • sportovní rybolov na tři lovné pruty
 • sportovní rybolov jen na jeden návazec na každém lovném prutu a za předpokladu, kdy zátěžové olovo není pevně fixováno na návazec, či vlasec (po případném odtržení návazce, nebo vlasce olovo, krmítko spadne na dno – lovná ryba nebude vláčet sebou zátěž)
 • sportovní rybolov jen na háčky bez protihrotu(nelze chytat na háčky se zamáčklými protihroty) – toto opatření zamezí poranění ryb
 • používat běžně dostupné návnady biologické, rostlinné, chemické, umělé
 • zakrmovat

Na lovné ploše je zakázáno:

 • zakrmovat hrachem, nepřevařenou kukuřicí a nekvalitními vnadícími a nástražnými materiály, které již mají prošlou záruční dobu , či jinak u nich je zjevná nekvalita a nepoživatelnost rybami
 • vracet do rybníka zpět neušlechtilou bílou rybu
 • vracet do rybníka sportovně ulovenou rybu, která neměla odborně odstraněný háček, bez dezinfekce vpichu po háčku, jinak poraněnou rybu, popřípadě nemocnou
 • zdolávat rybu bez ohledu na sousední a okolní lovce
 • při nočním a denním rybolovu lovit bez zjevné kontroly nahozených udic a jejich dostupnosti – aktivní zóna lovu
 • při nočním rybolovu lovit bez funkčních indikátorů záběrů, nebo příposlechů
 • instalovat na lovné ploše bóje
 • uchovávat ulovenou rybu ve vezírcích, vacích, sacích, na podkladních-vypínacích podložkách pro pozdější, či ranní fotografie úlovků
 • ranní fotografie úlovků po nočním rybolovu jsou možné po nahlášení tohoto požadavku vždy dopředu – lovené ryby jsou uchovávány v bazénku
 • uchovávat ulovenou rybu, popřípadě uchovávat větší počet ulovených ryb ve vaku, saku pro pozdější odběr (přebírání ryb) – odběr ryb je možný jen se souhlasem pověřené osoby a za předpokladů pro jejich velikost – lovec musí dopředu informovat pověřenou osobu o úmyslu odkoupit si po ulovení rybu
 • po ulovení ryby (v souhlasu s pověřenou osobou a za podmínek její lovné velikosti), kterou rybář zasáčkuje, již nelze za jinou rybu měnit v průběhu rybářem jeho dalšího sportovního lovu
 • jednou již zasáčkovanou rybu je povinen rybář v souladu s ustanoveními o odběru odebrat
 • v případě lovu dravců je povinností lovce takto ulovenou rybu odebrat a zaplatit za ni příslušnou kilogramovou cenu, pokud není dohodnuto dopředu jinak
 • koupat se
 • volný pohyb psů
 • porušovat shora závazná ustanovení pro sportovní lov ryb na lovné ploše – po prvotním upomenutí a opakovaných nedostatcích bude rybolov takového rybáře bez náhrad a okolků ukončen s okamžitým odchodem mimo areál rybníka v Huštěnovicích

Denní rybolov:

 • denní rybolov (lovná sezóna) mimo sobotu a neděli bude zahájen s ohledem na klima v předpokládaném období duben až říjen a řídí se aktuální vývěskou
 • denní rybolov v sobotu a neděli je vždy zahájen 8.hodin dopoledne a ukončen v 20.hodin večer téhož dne
 • denní rybolov nemusí být zahájen pro malý zájem ze strany lovců
 • denní rybolov v období před a po předpokládaném období sportovního lovu (lovná sezóna), jen na písemnou objednávku pět dnů dopředu(emailem, SMS, skype, ICQ)
 • dřívější a pozdní odchod z denního rybolovu je možný jen po předchozí domluvě
 • denní rybolov (lovná sezóna) je vždy v kalendářním týdnu od pondělí do neděle

Noční rybolov:

 • noční rybolov bude zahájen s ohledem na klima v předpokládaném období duben až říjen (lovná sezóna) a řídí se aktuální vývěskou
 • noční rybolov je zahájen ve 20.hodin a končí v 8.hodin následujícího dne, noční rybolov je vždy na celou dvanácti-hodinovou dobu
 • prodloužený denní a večerní rybolov bude provozován jen na základě dohody s pověřenou osobou (dopředu nahlásí lovec tento svůj úmysl) – pro všechny zájemce bude stanoven jednotný čas jeho ukončení
 • pozdější nástup na noční rybolov je bez předchozí dohody nepřípustný z důvodu uzamčení areálu
 • dřívější odchod z nočního rybolovu není možný bez předchozí dohody
 • noční rybolov (lovná sezóna) je vždy v kalendářním týdnu od pondělí do neděle

Lov dravců:

 • lov dravců není hájen po celou sezónu
 • při technologii lovu na bóji, splávek dbá lovec na lovné ploše – pravidlo ohledu na své okolí, zejména na okolní lovce
 • pověřená osoba a majitel si vyhrazují právo takový lov zakázat
 • ulovená dravá ryba se nevrací automaticky zpět do rybníka
 • lovec dravcových ryb, je si vědom, že případný úlovek si musí odebrat a uhradit příslušnou cenu za úlovek (pokud není sjednáno jinak dohodou před vlastním rybolovem dravců)
 • veškeré podmínky lovu dravců jsou dále upraveny v kapitole lovné místo, lovná plocha

Speciální lov dravců na malém rybníku u hlavní budovy:

 • jen na zvláštní povolení pověřené osoby, majitele
 • lov je dle podmínek popsaných v kapitolách – lovné místo, lovná plocha, lov dravců

Důležité informace na závěr:

 • návštěvník, doprovod, rybář v plném rozsahu odpovídá za své vlastní rybářské nářadí, osobní věci, motorová a jiná vozidla a za své konání v celém areálu sportovního rybníka v Huštěnovicích
 • případné zcizení předmětů osobního vlastnictví rybáře a osob jeho doprovodu nepadá na vrub pověřené osoby, ani majitele rybníka
 • pověřenou osobu určuje a písemně ustanovuje jen majitel (viz. vývěska)
 • s případnou nesrovnalostí v podmínkách sportovního rybolovu se obrátí na pověřenou osobu
 • změny v podmínkách sportovního rybolovu a pohybu osob v celém areálu si vyhrazuje jen majitel
 • rybolov v jiném čase, než je popsáno v kapitolách denní a noční rybolov je možno povolit jen ze souhlasem majitele, popřípadě v dohodě s pověřenou osobou s vědomím majitele
 • společenské a hromadné akce je možno objednávat jen u majitele rybníka
 • doprovodem se rozumí rybář a jedna osoba, v případě více osob, bude jejich pobyt účtován za použití sociálních a hygienických zařízení (viz. ceník poplatků a služeb)
 • všem návštěvníkům rybníka MOKŘAD je dáno na vědomí, že jejich pohyb po rybníku je monitorován a zaznamenáván

Poznámka: Kompletní podmínky lovu lososovitých ryb naleznete na webu soukromého revír rybník Mokřad.

 

Kontaktní údaje: sportovní rybolov rybník Mokřad

Web: mokrad.cz

Telefon: 773 637 891

Předchozí článek
Další článek
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Lom Radnice

Rybník Ráček

Rybník Královák

Akční nabídky

Nejnovější techniky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -